הארכת תוקף של רישיונות רכב, נהיגה ורישום רכב

בעקבות החלטת הממשלה על מעבר של המשק למתכונת חירום פרסמו (25.9.2020) ברשומות תקנות הנוגעות להארכות תוקף של רישיונות רכב, נהיגה ורישום רכב תקנות. 

להלן עיקרי הדברים:

 1. הארכת תוקף רישיונות רכב
  על פי צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), התשפ"א-2020 שפורסמה היום ה-25.9.2020, רישיון רכב אשר תקופת תוקפו מסתיימת החל מהיום ועד ל-15.11.2020, תוקפו יוארך ב– 60 ימים.
  לקישור לנוסח הצו - לחצו כאן


 2. הוראת שעה להארכת תוקף רישיונות נהיגה
  על פי תיקון לתקנות התעבורה (הוראת שעה)(מס' 2), התשפ"א-2020 שפורסמה היום ה-25.9.2020, רישיון נהיגה אשר תקופת תוקפו מסתיימת החל מהיום ועד ל-15.11.2020, תוקפו יוארך ב– 90 ימים.
  לקישור לנוסח התקנות - לחצו כאן


 3. הוראת שעה לרישום רכב שיובא לארץ
  על פי התיקון לתקנות התעבורה (הוראת שעה)(מס' 3), התשפ"א-2020 שפורסמה היום ה-25.9.2020, רכב שיובא לארץ לפי פרק ד' לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב והמועד האחרון לרישומו לפי התקנה האמורה חל מהיום ועד ה-30.11.2020 יידחה המועד האחרון ב– 60 ימים.
  לקישור לנוסח התקנות - לחצו כאן 
למידע נוסף בתחום זה