הפעלת שירותי הסעה לעובדים - עדכון 25.5.2020

בהתאם לסעיף 3ב(א)(2)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 ,ניתן להפעיל שירותי הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל, בהוראות אלה:

"שירות הסעה לעובדים" – הסעת עובדים למקום העבודה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות רכב פרטי או מונית.

"קפסולה" – קבוצה קבועה של עובדים הנפגשת בקביעות (בהתאם להנחיות).

הנחיות אלה מחליפות את ההנחיות שפורסמו ביום 7.5.2020

 

ההנחיות כוללות מידע בנושאים הבאים: 

  • הנחיות להסעות עובדים;
  • הנחיות להפעלת שרותי הסעות לעובדים;
  • נסיעה ברכב פרטי;

מצ"ב המסמך המלא שהוציא משרד הבריאות

למידע נוסף בתחום זה