הנחיה בעניין רישיון יצוא של משרד החקלאות

אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס שלח לנו את ההודעה הבאה:

בימים כתיקונם רישיונות היצוא המונפקים ע"י משרד החקלאות משודרים למערכת סחר חוץ (מלם), נחתמים ע"י הרשות המוסמכת במשרד החקלאות ומוגשים למכס כמסמך פיזי ע"י עמילי המכס.
לאור המצב והקושי לקבל את הרישיונות באופן המתואר לעיל, משרד החקלאות מאפשר לעת עתה ועד להודעה חדשה, להגיש למכס את רישיון היצוא דוגמת הרישיון המצ"ב, לאחר ששודר ע"י הרשות המוסמכת במשרד החקלאות למערכת סחר חוץ (מלם) ונשלח ליצואן, ללא חותמת וחתימה.

קישור להודעה המלאה

קישור לדוגמא לרישיון יצוא שיתאפשר להגישו למכס עד הודעה חדשה

למידע נוסף בתחום זה