על רקע משבר הקורונה - עדכון להוראת מנכ"ל 2.6 – מעבר מתצהיר להצהרה למעט בהקשר של אישור תקופתי

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מודיע כי בהוראת מנכ"ל 2.6, המאגדת את נושא פטור מהצגת אישור תקן לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי- בכל מקום בו מופיע תצהיר יבוא תבוא הצהרה (כלומר, באותם המקרים אין יותר צורך בחתימה מול עורך דין על המסמך), למעט לעניין בקשות לפטור תקופתי המבוקש לגבי עילת הפטור שבסעיף 5 ובסעיף 6ב.

המשמעות הינה שניתן להגיש הצהרה במסגרת בקשה לפטור לטובין במשלוח ספציפי ולא במסגרת בקשה לפטור תקופתי, בה עדיין יידרש להגיש תצהיר.

הנוסחים של ההצהרות מופיעים באתר משרד הכלכלה ובאים במקום הנספחים הקיימים להוראה ובנוסף להם.

עוד יובהר כי לעניין כמויות קטנות, בכל מקום שבו נדרש על ידי מכון התקנים תצהיר, תוחלף הדרישה להצהרה בלבד.

 

העילות אשר מפורטות בסעיף 5 הינן:

 • תרומות;
 • יבוא ציוד צבאי המיועד לגוף ממשלתי;
 • יבוא לשם יצוא;
 • יבוא לשם שימוש בתהליך הייצור;
 • יבוא לשם שימוש עצמי;
 • יבוא חלקי חילוף;
 • יבוא של ציוד רפואי;
 • יבוא מחשבים, ציוד מחשבים, מדפסות, מכונות צילום וכלי נגינה חשמליים (למעט ספקי כוח חיצוניים);
 • יבוא של ציוד אודיו וידיאו מקצועי;
 • יבוא לשם יצוא ע"י יצרני תכשיטים;
 • יבוא דוגמאות לתצוגה ובדיקת שוק;
 • פטור מחובת סימון בעברית;
 • פטור מהצגת אישור ת"ר ביבוא של כמויות קטנות;
 • יבוא ספקי כוח חיצוניים לציוד מחשב פרטי מכס 8504.4061 לא למלאי, בהספקה דחופה, לפי הזמנה מראש ובכמויות קטנות


העילות אשר מפורטות בסעיף 6ב הינן:

 • יבוא לשם יצוא.
 • חלקי חילוף לתעשייה.
 • חלקי חילוף למתן שירות.
 • ציוד העומד בתנאי התקינה הבין-לאומית והוגשו לגביו תעודות B.C ו- C.M.E

 

קישור להודעה המלאה של מנכ"ל משרד הכלכלה

קישור להודעה באתר משרד הכלכלה

קישור להסברים אודות הוראת מנכ"ל 2.6, סוגי העילות והנספחים הרלוונטיים לקבלת פטור מהצגת אישור תקן לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

 

נזכיר כי במקביל במסגרות תיקון של תקנות שעת חירום הוארכו בחודשיים אישורי יבוא בצורה רוחבית ובכלל זה אישורים לפי תקנה 2(ג)(2) – קישור למידע בנושא

 

למידע נוסף בתחום זה