הארכת מועד לרישום רכב – הודעת גב' קטי מורלי

תקנה 282(א)(3) קובעת תנאי לרישום רכב לתנועה בישראל, בהתאם למועד הייצור של הרכב, בהתייחס לסוגי רכב שונים, כמפורט בפסקאות המשנה.

לנוכח שעת החירום בישראל, כתוצאה ממגיפת הקורונה, חתם שר התחבורה על הוראת שעה, אשר מאריכה את מועדים לרישום רכב, הקבועים בתקנה 282(א)(3), ב-90 ימים, ביחס לרכבים שהמועד האחרון לרישומם לתנועה, חל בין יום 22.3.2020 וליום 20.6.2020.


לדוגמא: רכב שמועד הייצור שלו חל בחודש אפריל 2019.
לפני הוראת השעה, ניתן היה לרשום אותו לתנועה בישראל עד לסוף חודש אפריל 2020
על פי הוראת השעה, רכב זה ניתן יהיה לרשום עד לסוף חודש יולי 2020.

 

מצ"ב הפרסום ברשומות.

למידע נוסף בתחום זה