מצגות ותכנים מוובינר נוסף בנושא הרפורמה החדשה בתקינה בדגש מסלול תקינה זרה ודרישות תיק מוצר בשיתוף משרד הכלכלה שהתקיים ב-26.4.2022

ביום 26.4.2022 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בשיתוף צוות מינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה וובינר הדרכה נוסף אשר התמקד במתן הסברים למספר תקנים מייצגים בתחומי חשמל, כלי בית, כימיה ועוד- מבחינת המסמכים הנדרשים במסלול קבוצות היבוא ובמסלול קסיס + דרישות תיק המוצר.

בידיעה זו נרכז את המצגות שהוצגו, תכנים וקישורים רלוונטיים נוספים

 • לעיון במצגות ותכנים מהוובינר הקודם בנושא הרפורמה החדשה בתקינה בשיתוף משרד הכלכלה שהתקיים ב-21.3.2022 וסקר את הרפורמה החדשה, המסלולים השונים, ניהול תיק מוצר כהלכה, אחזקה בתעודות בדיקה תקינות והיבטי האכיפה- לחצו כאן

ביום 26.4.22 קיימנו הדרכה נוספת בנושא הרפורמה בתקינה, אשר התמקדה במתן הסברים למספר תקנים מייצגים בתחומי חשמל, כלי בית, כימיה ועוד- מבחינת המסמכים הנדרשים במסלול קבוצות היבוא ובמסלול קסיס + דרישות תיק המוצר.

 

מוזמנים לעיין במצגות שהוצגו במהלך הוובינר:

1. מצגת הסוקרת את הרפורמה ומתמקדת במסלול התקינה הזרה (="קסיס") אותה הציג איגור דוסקלוביץ, מנהל מינהל תקינה והממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן

2. מצגת העוסקת בתיק המוצר, אותה הציגה אסתר בדלבייב, מנהלת תחום נמלים, מינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן

3. לעיון במצגות ותכנים מהוובינר הקודם בנושא הרפורמה החדשה בתקינה בשיתוף משרד הכלכלה שהתקיים ב-21.3.2022 וסקר את הרפורמה החדשה, המסלולים השונים, ניהול תיק מוצר כהלכה, אחזקה בתעודות בדיקה תקינות והיבטי האכיפה- לחצו כאן

4. לכל שאלה בנושא הרפורמה מוזמנים לפנות לתיבת מייל ייעודית של משרד הכלכלה בכתובת import-regulation@economy.gov.il

 

קישורים ותכנים רלוונטיים נוספים:

סקירות ותכנים אודות הרפורמה בעברית

 • לעיון בסקירת הרפורמה בתקינה כפי שנכתבה ע"י אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר- לחצו כאן
 • לעיון בעדכון הדרישות לתיק מוצר לדגם במסגרת הרפורמה החדשה בתקינה שאושרה בחוק ההסדרים- לחצו כאן
 • לעיון בטיוטת הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליו תקן רשמי שפורסמו להערות הציבור עד 1.5.22- לחצו כאן
 • לידיעה מקיפה בנושא טיוטת צו קבוצות היבוא החדש שהופץ להערות הציבור עד 21.5.22 ונמצא כרגע בדיונים פנימיים במשרד הכלכלה- לחצו כאן
 • לעיון בטיוטת רשימת התקנים המאושרים ליבוא במסגרת מסלול תקינה זרה החדש= טיוטת "הרשימה החיובית" של מסלול קסיס שהופצה להערות הציבור עד יום 4.4.22 ונמצאת כרגע בדיונים פנימיים במשרד הכלכלה- לחצו כאן
 • לעיון בתקנים המפורטים בתוספת השלישית לחוק (שהיא תוספת שמפורטים בה כרגע עשרות רבות של תקנים או חלק מהם) שהוחרגו ממסלול קסיס = כלומר זו "רשימה שלילית"- לחצו כאן
 • לעיון במצגת שהוצגה ע"י אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במסגרת וובינר בנושא הרפורמה שהתקיים ביום 29.11.21- לחצו כאן
 • לעיון בדף מידע מקיף בנושא רפורמת היבוא והתקינה החדשה שפרסם משרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן
 • קישור לתיקונים לחוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא (=רפורמת ביבוא במוצרים שחל עליהם תקן רשמי) כפי שפורסמו ברשומות- לחצו כאן

סקירות אודות הרפורמה באנגלית

 • לעיון בסקירת מקוצרת של עיקרי הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן
 • לעיון בסקירה מלאה של הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן

תכנים נוספים

 • כפי שהוסבר בוובינר, הרפורמה אינה עוסקת בפטור מהצגת אישור תקן רשמי בהתאם לתקנה 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי. עם זאת, הוראת מנכ"ל 2.6 המאגדת ומסבירה את הדרכים להוצאת פטור זה עוברת בימים אלו שינויים, כאשר הוראה עדכנית עתידה להתפרסם בקרוב. לעיון בידיעה בנושא זה- לחצו כאן

להלן מגוון מקורות מידע שעומדים לרשותכם ללא תשלום:

תשומת לבכם שניתן לצפות שם בתקנים רשמיים, בתקנים שמוזכרים בחקיקה ובתקנים שנמצאים בבחינה אצל הממונה על התקינה. על מנת לצפות בתקנים, ייתכן שיהיה צורך לבצע התאמות במחשב בהתאם למפורט בקישור.

 • מנוע חיפוש לאיתור תקנים רשמיים הכולל גם מידע ביחס לקבוצת התקינה של התקן - לחצו כאן

כפי שהוסבר בוובינר, מינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה צפוי לפרסם בהמשך מנוע חיפוש משודרג, ובו ניתן יהיה לקבל מידע מקיף בחיפוש תקן רשמי ובכלל זה לאיזה קבוצת יבוא משתייך, האם ניתן לייבאו במסלול קסיס ועוד. 

למידע נוסף בתחום זה