מצגות ותכנים מוובינר בנושא הרפורמה החדשה בתקינה בשיתוף משרד הכלכלה שהתקיים ב-21.3.2022

ביום 21.3.2022 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בשיתוף צוות מינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית להסמכת מעבדות וובינר הדרכה מקיף בזום אשר סקר את הרפורמה החדשה, המסלולים השונים, ניהול תיק מוצר כהלכה, אחזקה בתעודות בדיקה תקינות והיבטי האכיפה.

בידיעה זו נרכז את המצגות שהוצגו, תכנים וקישורים רלוונטיים נוספים

רפורמת היבוא והתקינה החדשה שאושרה בחוק ההסדרים האחרון הינה רפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

הרפורמה מצריכה שינוי תפיסתי בקרב יבואנים בדבר האחריות שלהם לעמידת המוצרים המיובאים בדרישות הרגולציה המקומיות, ועל היכולת שלהם לבסס את הצהרותיהם במסמכים מתאימים לפי הדרישות בישראל. חשוב להבין שניתנו סמכויות אכיפה מאד משמעותיות ביחס להפרות בהקשרים אלו ובכלל זה סמכויות להטיל עיצומים כספיים במאות אלפי שקלים.

ביום 21.3.2022 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בשיתוף צוות מינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית להסמכת מעבדות וובינר הדרכה מקיף בזום אשר סקר את הרפורמה החדשה, המסלולים השונים, ניהול תיק מוצר כהלכה, אחזקה בתעודות בדיקה תקינות והיבטי האכיפה.

 

מוזמנים לעיין במצגות שהוצגו במהלך הוובינר:

1. מצגת הסוקרת את הרקע והרציונל לביצוע הרפורמה, אותה הציגה נעם דן, רפרנטית יוקר מחייה ומסחר באגף התקציבים במשרד האוצר- לחצו כאן

2. מצגת סקירת עיקרי הרפורמה בתקינה + אופן ביצוע האכיפה, אותה הציג איגור דוסקלוביץ, מנהל מינהל תקינה והממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן

3. מצגת העוסקת בתיק המוצר, אותה הציגה אסתר בדלבייב, מנהלת תחום נמלים, מינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן

4. מצגת העונה על השאלה איך נדע שתעודת הבדיקה שהיצרן סיפק לנו הינה ממעבדה שיש לה הסמכה ע"י ארגון שחבר ב-ILAC? אותה הציגה אתי פלר, מנכ"לית הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ויו"ר ILAC העולמית- לחצו כאן

5. לכל שאלה בנושא הרפורמה מוזמנים לפנות לתיבת מייל ייעודית של משרד הכלכלה בכתובת import-regulation@economy.gov.il

 

כמו כן, על רקע הרפורמה, נבקש את הסיוע שלכם במענה על סקר בנושא נפחי קבצי תעודות הבדיקה והעלאתן לענן- לחצו כאן להשיב על הסקר

 

קישורים ותכנים רלוונטיים נוספים:

סקירות ותכנים אודות הרפורמה בעברית

 • לעיון בסקירת הרפורמה בתקינה כפי שנכתבה ע"י אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר- לחצו כאן
 • לעיון בעדכון הדרישות לתיק מוצר לדגם במסגרת הרפורמה החדשה בתקינה שאושרה בחוק ההסדרים- לחצו כאן
 • לידיעה מקיפה בנושא טיוטת צו קבוצות היבוא החדש שהופץ להערות הציבור עד 2.2.22 ונמצא כרגע בדיונים פנימיים במשרד הכלכלה- לחצו כאן
 • משרד הכלכלה מפרסם להערות עד יום 4.4.22 את טיוטת רשימת התקנים המאושרים ליבוא במסגרת מסלול תקינה זרה החדש– טיוטת "הרשימה החיובית" של מסלול קסיס- לחצו כאן
 • לעיון במצגת שהוצגה ע"י אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במסגרת וובינר בנושא הרפורמה שהתקיים ביום 29.11.21- לחצו כאן
 • לעיון בדף מידע מקיף בנושא רפורמת היבוא והתקינה החדשה שפרסם משרד הכלכלה והתעשייה- לחצו כאן
 • קישור לתיקונים לחוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא (=רפורמת ביבוא במוצרים שחל עליהם תקן רשמי) כפי שפורסמו ברשומות- לחצו כאן
 • לעיון בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (שימו לב, הנחיות אלו צפויות להתעדכן נוכח הרפורמה. בינתיים מוזמנים לעיין בהנחיות התקפות כיום)- לחצו כאן

סקירות אודות הרפורמה באנגלית

 • לעיון בסקירת מקוצרת של עיקרי הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן
 • לעיון בסקירה מלאה של הרפורמה בשפה האנגלית- לחצו כאן

תכנים נוספים

 • כפי שהוסבר בוובינר, הרפורמה אינה עוסקת בפטור מהצגת אישור תקן רשמי בהתאם לתקנה 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי. עם זאת, הוראת מנכ"ל 2.6 המאגדת ומסבירה את הדרכים להוצאת פטור זה עוברת בימים אלו שינויים, כאשר הוראה עדכנית עתידה להתפרסם בקרוב. לעיון בידיעה בנושא זה- לחצו כאן

להלן מגוון מקורות מידע שעומדים לרשותכם ללא תשלום:

תשומת לבכם שניתן לצפות שם בתקנים רשמיים, בתקנים שמוזכרים בחקיקה ובתקנים שנמצאים בבחינה אצל הממונה על התקינה. על מנת לצפות בתקנים, ייתכן שיהיה צורך לבצע התאמות במחשב בהתאם למפורט בקישור.

 • מנוע חיפוש לאיתור תקנים רשמיים הכולל גם מידע ביחס לקבוצת התקינה של התקן - לחצו כאן

כפי שהוסבר בוובינר, מינהל תקינה במשרד הכלכלה והתעשייה צפוי לפרסם בהמשך מנוע חיפוש משודרג, ובו ניתן יהיה לקבל מידע מקיף בחיפוש תקן רשמי ובכלל זה לאיזה קבוצת יבוא משתייך, האם ניתן לייבאו במסלול קסיס ועוד. 

למידע נוסף בתחום זה