משרד הכלכלה מפרסם להערות את טיוטת רשימת התקנים המאושרים ליבוא במסגרת מסלול תקינה זרה החדש– "הרשימה החיובית" של מסלול קסיס

כידוע, חוק ההסדרים אושר בכנסת ופורסם ברשומות בנובמבר 2021. מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

לעיון בסקירה כוללת אודות עיקרי הרפורמה ביבוא (תקינה ונצילות אנרגטית) כפי שאושרו במסגרת חוק ההסדרים בכנסת- לחצו כאן

כעת, מפרסם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה את "הרשימה החיובית"- טיוטת רשימת התקנים המאושרים ליבוא תחת מסלול תקינה זרה (מסלול "קסיס") להערות הציבור.

ניתן להגיש הערות עד יום 4.4.22.

  • לעיון בטיוטת רשימת התקנים המאושרים ליבוא במסלול "קסיס" החדש- לחצו כאן
  • לעיון בידיעה בנושא זה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן
  • לעיון בהתייחסות שהגישה לשכת המסחר לטיוטה זו- לחצו כאן

כידוע, במסגרת רפורמה היבוא החדשה מתבצעים שינויים משמעותיים במסגרת שני מסלולים ששניהם צפויים להיכנס לתוקף ביוני 2022 (עם סמכות לשרת הכלכלה לדחות מועד כניסה זה בעד 9 חודשים קדימה):

*שימו לב- שני המסלולים הללו מהווים חלופות. קיימים תקנים רשמיים שבהם ניתן יהיה לבחור ביבוא במסלול קסיס או דרך קבוצות היבוא הידועות כיום, וישנם תקנים שיוגבלו ליבוא דרך מסלול אחד בלבד, בתנאים מסוימים.

 

1. מעבר רחב לפיקוח מבוסס הצהרה במסגרת קבוצות היבוא הקיימות כיום

במסגרת חוק ההסדרים כבר הוחלט על רשימה מוגבלת של תקנים שיישארו בקבוצת יבוא 1 (אישור דגם + אישור משלוח): ציוד הרמה; ציוד לחץ; אביזרים או מכשירים המשמשים במערכות גז פחמימני מעובה (גז בישול) ובכלל זה מכלי גז, ווסתים, מונים, ברזים, צנרת, מכשירים צורכי גז; אמצעי בטיחות אש וציוד לגילוי וכיבוי אש; ברזל לזיון בטון; מתקנים לילדים במגרשי משחקים; צעצועים לילדים עד גיל 3; מוצצים ופטמות; מחזיק מוצץ; בקבוקים וכלי אוכל להזנת תינוקות; כבלי חשמל למתח נמוך ובינוני. סוכם גם שחצי שנה נוספת בקבוצת יבוא 1 תינתן לדודי שמש, טרמוסטטים ואביזרי השחזה.

משרד הכלכלה פרסם את טיוטת צו קבוצות יבוא עדכני להערות הציבור עד יום 2.2.22. טיוטה זו מפרטת את זהות התקנים שנותרו, ולאיזה קבוצת יבוא ישתייכו. על ההצהרות להיות מבוססות תיק מוצר כמפורט במסמך נהלי הממונה על התקינה הצפוי להתעדכן אף הוא במסגרת הרפורמה.

בימים אלו ההערות שהתקבלו לטיוטה זו נידונות במשרד הכלכלה, ואנו נעדכן כאשר צו קבוצות היבוא החדש והסופי יתפרסם ברשומות.

  • לעיון בידיעה מקיפה בנושא צו קבוצות היבוא החדש- לחצו כאן

 

2. מסלול פיקוח בינ"ל (מסלול "קסיס")

מסלול זה מאפשר לייבא מוצרים שעומדים בתקינה בינ"ל שאומצה בישראל בתקן רשמי, ולמעט סימון כנדרש לפי הדין בישראל והתאמה לרשת החשמל בישראל. 

כעת, מפרסם הממונה על התקינה להערות הציבור את רשימת התקנים הישראלים הרשמיים, אשר מאמצים תקנים או אסדרה בינלאומיים ואשר לפיהם ניתן לייבא את המוצרים בהתאם לתקינה או אסדרה בינלאומיים = כלומר "הרשימה החיובית" של תקנים שניתן לבחור לייבא אותם במסלול "קסיס" החדש.

הרשימה כוללת:

  • מספרי התקנים.
  • התנאים הנדרשים לשם יבוא במסגרת רפורמת "קסיס", כולל תעודות הבדיקה והמסמכים הנדרשים לצורך שחרור טובין מיובאים לפי תקנים או אסדרה בינלאומיים, שאומצו בתקנים ישראלים רשמיים. כלומר, לא ניתן להציג תעודת בדיקה של כל תקן זר, אלא רק תקן זר / רגולציה זרה שכבר אומצה בתקנים ישראליים רשמיים.

נזכיר כי מדובר בטיוטה. כלומר, רשימה חיובית זו אינה סופית ותתעדכן לקראת פרסום ברשומות.

 

רשימה "שלילית" של תקנים שהוחרגו ממסלול קסיס ולא יוכלו להשתמש בו פורסמה כבר במסגרת התוספת השלישית לחוק. נוכח הרשימה החיובית המתפרסמת כעת להערות, למעשה רשימת התקנים המפורטת בתוספת השלישית = "השלילית" צומצמה.

התוספת השלישית העדכנית והמצומצמת תתפרסם להערות הציבור בהמשך, ונעדכן על כך בידיעה נפרדת.

 

שימו לב! >

  • על פי התיקון לחוק התקנים (שיכנס לתוקף ב-1.6.22) ניתן יהיה לייבא מצרך שחל עליו תקן רשמי אם הוא מתאים לדרישות תקן בין-לאומי על עדכוניו ובכלל זה אסדרה זרה, שאומצו, במלואן או בחלקן, בתקן רשמי, למעט תקן רשמי המפורט בתוספת השלישית לחוק, ובלבד שהמצרך סומן כנדרש לפי הדין הישראלי ואם הוא מכשיר חשמלי - הוא תואם לרשת החשמל הנוהגת בישראל. כאמור, התוספת השלישית פורסמה במסגרת החוק, בוצעו בה מספר שינויים והיא תפורסם להערות הציבור בהמשך.
  • בשלב זה, משרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור את הרשימה החיובית, אשר תפורסם גם היא ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד. במקרה של סתירה או ספק, התוספת השלישית גוברת.

 

טיוטת "הרשימה החיובית" של התקנים שניתן לייבא במסגרת מסלול תקינה זרה="קסיס" החדש פתוחה להערות הציבור עד ליום 4.4.2022.

חברי לשכה המעוניינים לשלוח התייחסות / הערות מוזמנים לפנות אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במייל meravk@chamber.org.il או בטלפון 03-5631116 עד ליום 30.3.2022.

לחילופין, ניתן לשלוח הערות ישירות אל דואר אלקטרוני: tkina.aos@economy.gov.il

 

  • לעיון בטיוטת רשימת התקנים המאושרים ליבוא במסלול "קסיס" החדש- לחצו כאן
  • לעיון בידיעה בנושא זה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה