משרד הכלכלה מפרסם טיוטה עדכנית של צו קבוצות היבוא במסגרת הרפורמה בתקינה להערות הציבור

כידוע, חוק ההסדרים אושר בכנסת ופורסם ברשומות בנובמבר 2021. מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

לעיון בסקירה כוללת אודות עיקרי הרפורמה ביבוא (תקינה ונצילות אנרגטית) כפי שאושרו במסגרת חוק ההסדרים בכנסת- לחצו כאן

משרד הכלכלה פרסם לראשונה את צו קבוצות היבוא העדכני בחודש ינואר 2022, וכעת מפרסם את הטיוטה העדכנית להערות הציבור עד 21.5.22. להגשת הערות באתר החקיקה הממשלתי- לחצו כאן

ביום ו', 13.5.22 פרסם משרד הכלכלה במסגרת אתר החקיקה הממשלתי את טיוטת צו קבוצות יבוא העדכנית, שמפרטת את זהות התקנים שנותרו, ולאיזה קבוצת יבוא ישתייכו: קבוצת יבוא 1 (המפורטת מעלה), קבוצת יבוא 2 (אישור דגם + הצהרה מדי משלוח בכפוף לנהלי הממונה על התקינה ואחזקת תיק מוצר) או קבוצת יבוא 3 (הצהרה מדי משלוח ללא צורך בבדיקת דגם בכפוף לנהלי הממונה על התקינה ואחזקת תיק מוצר):

לעיון בטיוטת צו קבוצות היבוא 2022 המלאה והעדכנית- לחצו כאן

 

סקירת חלק מהשינויים בקבוצה 1:

 • הורידו את ת"י 1148- מעקרי קיטור גדולים, שעבר לקבוצה 3.
 • הורידו את ת"י 5378- מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, שעבר לקבוצה 2.
 • הורידו את ת"י 5697 חלקים 1+2- במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות+ במות הרמה מבדדות לעבודה במתקן חי.
 • הוסיפו את ת"י 61242- תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

לעיון בטיוטת קבוצה 1 העדכנית- לחצו כאן

סקירת חלק מהשינויים בקבוצה 2:

 • הוסיפו את ת"י 261- תמיסות נתרן תת כלוריתי, ששוייך קודם לקבוצה 3.
 • הוסיפו את ת"י 386 חלקים 1+2- כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה + כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקה שישהה בקבוצה 2 בין 1.6.22 עד ליום 30.6.22. ביחס לתקן זה, התקיימו דיונים בין משרד הבריאות למשרד הכלכלה, והוחלט כי ת"י 386 חלקים 1+2 יעברו לקבוצה 3 ביום 1.7.22 בכפוף להיערכות הממונה על התקינה.
 • הוסיפו את ת"י 900 חלק 2.12- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים.
 • הוסיפו את ת"י 900 חלק 2.29- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני סוללות.
 • הוסיפו את ת"י 1003 חלק 3.2- שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - גבולות מותרים לפי החלוקה הבאה: קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים | קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים.
 • הוסיפו את ת"י 1038 חלק 2.1- מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה.
 • הוסיפו את ת"י 1417- אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון לקבוצה 2 (התקיימה התלבטות האם לשייך לקבוצה 3 והחליטו כרגע לשייך לקבוצה 2).
 • הוסיפו את ת"י 438 חלק 1- אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה לקבוצה 2 (התקיימה התלבטות האם לשייך לקבוצה 3 והחליטו כרגע לשייך לקבוצה 2).
 • הוסיפו את ת"י 4272- תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים - דרישות לבטיחות, אריזה וסימון לקבוצה 2 (התקיימה התלבטות האם לשייך לקבוצה 3 והחליטו כרגע לשייך לקבוצה 2).
 • הוסיפו את ת"י 5378- מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, שעבר מקבוצה 1.
 • הוסיפו את ת"י 60670 חלק 1- תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.
 • הוסיפו את ת"י 61558 חלקים 1 + 2.4 + 2.6 + 2.7 שעברו מקבוצה 3- בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות + בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים + בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים + בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים.
 • הורידו את ת"י 61386 חלקים 2.1 + 2.2- מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים קשיחים + מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים.
 • החליטו לשייך את ת"י 62133 חלקים 1+2 החדש לקבוצה 2- תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים - דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל + מערכות ליתיום. שני חלקי התקן הזה ייכנסו לתוקף ב-28.5.22. 

לעיון בטיוטת קבוצה 2 העדכנית- לחצו כאן

סקירת חלק מהשינויים בקבוצה 3:

 • הוסיפו את ת"י 33 חלק 1- מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, לפי התנאים הבאים:  קבוצה 2 – למעט מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה| קבוצה 3 - לעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה.
 • הוסיפו את ת"י 69- מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי, שייכנס לקבוצה 3 ב-1.1.23.
 • הוסיפו את ת"י 251- מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים לפי התנאים הבאים: קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", למעט דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצויידים בתקע דו-פיני למעט סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים", לעניין דרישות תכולת עופרת בלבד שבת"י 5452 | קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", לעניין דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצויידים בתקע דו-פיני לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים", למעט דרישות תכולת עופרת בלבד שבת"י 5452.
 • הוציאו את ת"י 261- תמיסות נתרן תת כלוריתי, שעבר לקבוצה 2.
 • הוסיפו את ת"י 579 חלקים 1+2- מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים + אוגרי מים, שייכנס לקבוצה 3 ב-1.1.23.
 • הוסיפו את ת"י 751 חלק 1+2- צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים + מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים.
 • הוסיפו את ת"י 808- תרמוסטטים למחממי מים חשמליים, שייכנס לקבוצה 3 ב-1.1.23.
 • הוסיפו את ת"י 1003 חלק 1.1- שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה לפי התנאים הבאים: קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים | קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים.
 • הוסיפו את ת"י 1003 חלק 3.2- שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - גבולות מותרים לפי החלוקה הבאה: קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים | קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים.
 • הורידו את ת"י 1038- מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה.
 • הוסיפו את ת"י 1148- מעקרי קיטור גדולים, ששויך קודם לקבוצה 1.
 • הוסיפו את ת"י 1836- דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, שייכנס לקבוצה 3 ב-1.1.23.
 • הורידו את ת"י 4466 חלק 5- פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים והעבירו לקבוצה 1. ת"י 4466 חלק 2- פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים נותרו בקבוצה 3.
 • הוסיפו את ת"י 50588 חלק 1- שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות.
 • הורידו את ת"י 61558 חלקים 1 + 2.4 + 2.6 + 2.7 שעברו לקבוצה 2- בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות + בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים + בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים + בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים.
 • הוסיפו את ת"י 62552 חלקים 1 + 2 + 3- מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות + דרישות ביצועים + צריכת אנרגייה ונפח.

לעיון בטיוטת קבוצה 3 העדכנית- לחצו כאן

לא בוצעו שינויים בקבוצה 4:

לעיון בטיוטת קבוצה 4 העדכנית- לחצו כאן

 

חברי לשכה המעוניינים לשלוח התייחסות / הערות מוזמנים לפנות אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במייל meravk@chamber.org.il או בטלפון 03-5631116 עד ליום 17.5.2022.

לחילופין, ניתן לשלוח הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה