לקראת יישום הרפורמה החדשה בתקינה- מפורסמים הנחיות והוראות הממונה על התקינה להערות הציבור

לקראת יישום הרפורמה החדשה ביבוא, הממונה על התקינה מפרסם להערות הציבור את "הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליו תקן רשמי" ואת "הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין בקרת טובין מיובאים באמצעות מעבדות בדיקה". ניתן לשלוח הערות עד יום 1.5.2022.

שימו לב, ההוראות ייכנסו לתוקף ב-1 ביוני 2022.

חברי לשכת המסחר מוזמנת להעביר הערות לטובת גיבוש התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה עד ליום 27.4.2022 אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה במייל meravk@chamber.org.il או בטל' 03-5631116

כידוע, רפורמת היבוא והתקינה החדשה פורסמה במסגרת חוק ההסדרים אשר אושר בכנסת ופורסם ברשומות בנובמבר 2021. מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

לעיון בסקירה מקיפה אודות הרפורמה- לחצו כאן

 

כעת, מפרסם מינהל תקינה שבמשרד הכלכלה להערות הציבור עד יום 1.5.22 את "הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליו תקן רשמי" (נהלי הממונה על התקינה) ואת "הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין בקרת טובין מיובאים באמצעות מעבדות בדיקה".

לעיון בידיעה כפי שהתפרסמה באתר מינהל תקינה- לחצו כאן

 

הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליו תקן רשמי:

ניתן להגיש הערות אל מינהל תקינה ישירות עד 1.5.22 בשעה 23:00 לכתובת המייל הבאה: tkina.import@economy.gov.il

 • לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן (חלק מהקישורים הקיימים בהנחיות טרם עודכנו והם צפויים להתעדכן לקראת פרסומן הסופי של ההנחיות).

שימו לב לטיוטת נספחים א-ד שהתפרסמו המלווים את המסמך:

 • טיוטת נספח א- הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הישראלי הרשמי- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ב- הצהרת יבואן במסלול התאמה לדרישות התקן הבין-לאומי- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ג- הצהרה לגבי טובין בקבוצת יבוא 1 שהם דוגמאות או מיועדים לחלקי חילוף לתעשייה, שימוש עצמי או לשימוש בהליך ייצור, לצורך קבלת פטור מסימון ומהחזקת תיק מוצר- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ד- תיק מוצר לדגם- לחצו כאן

תקנים במסלול קבוצות יבוא:

כידוע, קבוצות היבוא מתעדכנות בימים אלו נוכח הרפורמה, כאשר תקנים רשמיים רבים יעברו מקבוצת יבוא 1 לקבוצות 2 / 3- לעיון בידיעה מקיפה המכילה את הטיוטה- לחצו כאן (זו כאמור טיוטה ואנו ממתינים לפרסום עדכון קבוצות היבוא ברשומות). לכן, הקישור במסמך שמפנה לקבוצות היבוא אינו מעודכן. קבוצות היבוא יתעדכנו עד לכניסת ההנחיות לתוקפן.

תקנים במסלול תקינה זרה (מסלול "קסיס"): 

*הרשימה החיובית של התקנים שכן יכללו במסלול התקינה הזרה ("קסיס") התפרסמה אף היא להערות הציבור, ואנו נעדכן כאשר תתפרסם הרשימה הסופית ברשומות. לעיון בטיוטת הרשימה החיובית- לחצו כאן 

*נזכיר כי פורסמה ברשומות בתוספת השלישית לחוק המגדירה שורה ארוכה של תקנים שלא ייכללו במסלול התקינה הזרה (הידוע בכינוי מסלול "קסיס"), כאשר יתר התקנים הרשמיים שהממונה על התקינה מפקח עליהם אמורים כן להיכלל בקסיס. אנו מחכים להחלטות הסופיות של משרד הכלכלה בנושא, כאשר חלק מהתקנים שמפורטים בתוספת השלישית צפויים להיגרע מהתוספת (וכך גם הם יוכלו להיכלל בקסיס). 

 

הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין בקרת טובין מיובאים באמצעות מעבדות בדיקה:

ניתן להגיש הערות אל מינהל תקינה ישירות עד 1.5.22 בשעה 23:00 לכתובת המייל הבאה:  Public_Comments@economy.gov.il

שימו לב לטיוטת נספחים א-יא שהתפרסמו המלווים את המסמך:

 • טיוטת נספח א- הודעה ליבואן בדבר בקרת תיק מוצר- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ב- הודעה מהמעבדה ליבואן על דחיית בקשת שחרור בהצהרה- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ג- הודעת המעבדה ליבואן על סיום טיפול בתיק מוצר תקין או טובין מתאים לדרישות התקינה - לחצו כאן
 • טיוטת נספח ד- הודעת המעבדה ליבואן על תיק מוצר לקוי ודרישה להשלמת מסמכים- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ה- הודעת המעבדה ליבואן על הפסקת מכירה- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ו- הודעה מהמעבדה ליבואן על ביטול מכתב הפסקת המכירה- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ז- הודעה על התחייבות לדגימת טובין- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ז-א- התחייבות היבואן לביצוע דגימת טובין- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ח- הודעת המעבדה ליבואן על הפסקת מכירה כאשר הטובין נמצא לא מתאים לדרישות התקינה- לחצו כאן
 • טיוטת נספח ט- הודעה על מסוכנות מצרך ואיסוף טובין מהציבור (ריקול)- לחצו כאן
 • טיוטת נספח י- השגת יבואן על הודעת מעבדת הבדיקה לפי סעיף 2טז2 לפקודת היבוא והיצוא- לחצו כאן
 • טיוטת נספח יא- התייחסות המעבדה להשגת היבואן לפי סעיף 2טז2 לפקודה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה