מנהל התקינה במשרד הכלכלה מפרסם מספר טיוטות נספחי ש' לביקורת ציבורית

כידוע, במסגרת הרפורמה בתקינה הסמכות לכתוב את נספחי הש' עברה ממכון התקנים אל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

בנספח ה-ש' הממונה על התקינה קובע, בהתאם להוראת סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן.

 

כעת, מינהל תקינה במשרד הכלכלה מפרסם לביקורת ציבורית שורה של עדכונים / שינויים לנספחי ש' למספר תקנים, עליהם ניתן להעביר הערות לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר meravk@chamber.org.il ,03-5631116

 

להלן רשימת נספחי הש' של התקנים אשר פורסמו לביקורת ציבורית עד התאריך 15.11.2020:

נספח ש' לת"י 818, חלק 2- חיתולים : חיתולי מכנס חד פעמיים לתינוקות. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 2206 , חלק 1- גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 562, חלק 14- בטיחות צעצועים: קַפצֹות (טרמפולינות) לשימוש ביתי. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 5378- מתקני משחקים מתנפחים : דרישות בטיחות ושיטות בדיקה. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 1605 חלק 1- מגלשות מים : דרישות בטיחות ושיטות בדיקה. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 13209, חלקים 1-3- אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק: חלק 1 - מנשאי גב בעלי מסגרת, חלק 2 – מנשאים רכים, חלק 3 – מנשאי כריכות. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 12227, חלק 1- לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 1112, חלק 2- ציוד מיגון אישי: חלק 2 – מנעלי בטיחות. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 1258, חלק 4- ביגוד מגן: חלק 4 – ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה. לחצו כאן לטיוטא

 

להלן רשימת נספחי הש' של התקנים אשר פורסמו לביקורת ציבורית עד התאריך 16.11.2020:

נספח ש' לת"י 637, חלק 1- שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 8098- אופניים – דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 844- מכלים שלא למילוי חוזר לגז פחמימני מעובה (גפ"מ). לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 565, חלק 1- כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים – דרישות מינימום. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 1340- אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 907, חלקים 1-5- מכשירי גז ביתיים לבישול, אפייה ולצלייה. לחצו כאן לטיוטא
נספח ש' לת"י 9809, חלקים 1-3- מכלי גז – מכלי פלדה ללא תפר – למילוי חוזר. לחצו כאן לטיוטא

 

למידע נוסף בתחום זה