הממונה על התקינה פרסם להערות שורה של מסמכים שצפויים להחליף נספחי ש' לתקנים בתחום הכימיה ואיכות הסביבה

בהמשך לרפורמה בתקינה ופתיחת בדיקות היבוא לתחרות, הסמכות לכתוב את "נספחי הש'" הועברה ממכון התקנים לממונה על התקינה.

במסגרת זו הועברה אלינו ההודעה שלהלן ממנהל תקינה במשרד הכלכלה:

"בהתאם להוראת סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, הממונה על התקינה יקבע בהנחיותיו הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן (להלן- נספחי ה-ש'); לשם גיבוש הנחיות כאמור רשאי הממונה על התקינה להתייעץ עם הגורמים הנוגעים בעניין.

 

מצורפים בזאת לעיונכם ולהתייחסותכם נספחי ה-ש' לתקנים בתחום הכימיה ואיכות הסביבה.

נבקש למסור לממונה על התקינה את התייחסותכם לנספחי ה-ש' עד לתאריך 04.10.2018."

 

להלן קישורים לטיוטות נספחי הש' שפרסם הממונה על התקינה:

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 1313 אביזרים להיגיינה של האישה: טמפונים לווסת

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 1417 אבקות לניקוי כלים למדיח כלים...

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 139 נוזל בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 261 תמיסות נתרן תת כלוריתי

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 438 חלק 1 - אבקות ניקוי - דרישות לאבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 562 חלק 7: בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות...

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 1505 חלק 2 מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש ביתי-סינון וטיהור: אוסמוזה הפוכה

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 14372 מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם- סכין כף ומזלג  (סכו"ם) ואבזרי האכלה...

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 6558 חלק 1 בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים: דרישות בטיחות

קישור לטיוטת נספח ש' לת"י 636 שטיחי טקסטיל


חברי לשכת המסחר, מוזמנים להעביר התייחסויות ישירות למנהל תקינה במשרד הכלכלה (עד 4.10.18) או אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר - razh@chamber.org.il (עד לתאריך 27.9.2018).

 

למידע נוסף בתחום זה