הוצאת עובדים לחל"ת - הנחיות לסגר שלישי

בעקבות הסגר שיחל ביום 27.12.20 מהשעה 17:00 וצמצום מצבת העובדים במקומות העבודה, במסגרתו תותר שהייה בו זמנית של מעל 10 עובדים או של יותר מ-50% ממצבת העובדים במקום העבודה, לפי הגבוה מביניהם, למעט במקומות עבודה שהוחרגו (קישור לפירוט ההנחיות להגבלת עובדים במקומות עבודה).


להלן ריכוז הכללים להוצאת עובד לחל"ת (גם לחל"ת חוזר):

במישור ביטוח לאומי

 1. פרק הזמן המינימלי להוצאה לחל"ת המזכה בדמי אבטלה נותר- 14 ימים קלנדריים לפחות.
 2. הזכאות לדמי אבטלה איננה מותנית בניצול ימי חופשה.
 3. תקופת הזכאות לתשלום דמי אבטלה הינה עד ליום 21.6.2021.
 4. עובד שמשרתו צומצמה או שנמצא בבידוד לשבועיים - לא זכאי לדמי אבטלה.
 5. גובה דמי האבטלה - ככל שאחוזי האבטלה ירדו , יופחתו גם דמי האבטלה עד להפסקתם:
  (א.) תשלום רגיל: במצב בו שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ-10%, תשלום דמי האבטלה יישאר כפי שהוא.
  (ב.) תשלום מופחת: במצב בו שיעור האבטלה במשק יהיה בין 7.5% ל-10%, תשלום דמי האבטלה יופחת למי שנגמרו ימי האבטלה ויעמוד על-90%.
  (ג.) הפסקת התשלום: אם שיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, כלומר, מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יפסיק להיות זכאי לדמי אבטלה ב-30.6.2021 או 30 יום לאחר ששיעור האבטלה יירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם.

  הבהרות בנוגע לחישוב דמי האבטלה:

  (א.) דמי האבטלה יחושבו לפי השכר בתביעה הראשונה לדמי אבטלה (גם אם העובד עבר מקום עבודה או אם היה שינוי בשכר של). ביטוח לאומי לא עורך חישוב מחדש של דמי האבטלה בחל"ת החוזר.
  (ב.) דמי אבטלה ישולמו עבור כל ימי השבוע חוץ מיום שבת. דמי האבטלה ישולמו גם עבור ימי חול המועד, ערבי חג וימי החג -שלא חלים בשבת.

 6. דיווח לביטוח לאומי - מעסיקים שפיטרו עובדים או הוציא עובדים לחל"ת ראשון או חל"ת חוזר נדרשים לדווח לביטוח לאומי על העובדים שעבודתם הופסקה. 
 7. עובד שהוצא לחל"ת חוזר וקיבל דמי אבטלה בחל"ת הראשון צריך לבצע את 2 הפעולות הבאות:
  (א.) לבדוק באתר למוסד ביטוח לאומי אם המעסיק דיווח לביטוח לאומי על הפסקת העבודה (המעסיק יכול לדווח על כך גם באמצעות מערכת השכר). אם לא, על העובד לעדכן את באתר ביטוח לאומי, ולשלוח למחלקת אבטלה מכתב מהמעסיק על סיום עבודה. ניתן לשלוח את המכתב באתר/שליחת מסמכים.
  (ב.) להירשם באתר שירות התעסוקה.
  בחל"ת חוזר העובד אינו צריך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה
 8. ניכוי 5 ימים ראשונים מדמי האבטלה - מי שהופחתו לו 5 ימים ראשונים מדמי האבטלה בגין חודש מרץ או אחריו- לא ינוכו לו שוב מדמי האבטלה בחל"ת החוזר.
 9. תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל חוזר - עד ליום 21.6.2021 דמי האבטלה למובטל חוזר לא יופחתו ולא יקוצרו ויהיו בשיעור מלא (ולא בשיעור של 80% מהימים ו- 85% מסכום דמי האבטלה כפי שהיה עד כה).
 10. מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה- הזכאות לקבלת מענקי הסתגלות לבני 67 ומעלה הוארך עד יוני 2021, עפ"י הצהרתם. קישור לידיעה על מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה באתר הלשכה.
 11. הפסקת חל"ת, חזרת עובדים לעבודה ועובד שמסרב לחזור לעבודה בתום החל"ת -
  (א.) מעסיק שביקש מעובד לחזור לעבודה לאחר חל"ת: העובד חייב לחזור לעבודה, כאשר העבודה היא באותם תנאים כמו לפני החל"ת.
  (ב.) עובד שמסרב לחזור לעבודה: לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופת הסירוב.
  (ג.) עדכון על חזרת עובדים: המעסיק נדרש לדווח לביטוח לאומי על תאריך חזרת העובדים לעבודה באמצעות מערכת השכר.
  (ד.) עובד נדרש לדווח לשירות התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי באופן מקוון על הפסקת החל"ת או על ביטולו ועל מועד החזרה לעבודה. 
  לפרטים נוספים בקרו באתר ביטוח לאומי


במישור דיני עבודה:

 1. ככלל הוצאת עובדים לחל"ת חוזר או חדשה צריכה להיעשות ככל שהדבר מתאפשר לפי הכללים שנקבעו בפסיקה, לרבות בעניין חובת השימוע וזאת גם בסגר הנוכחי. אולם ככל שמדובר בהליך שנדרש לחול על עשרות/מאות עובדים באותו מקום עבודה בפרק זמן קצר, או כאשר הדבר נדרש לביצוע מיידי, באופן שלא מתאפשר מעשית לקיים שימוע אישי לכל עובד או כאשר הדבר מתייתר למשל נוכח סגירת מקום העבודה כליל, סביר להניח כי מדובר בנסיבות בהן אין חובה לקיים שימוע במתכונתו הרגילה או לקבל את הסכמת העובד או את תגובתו, וכי ניתן יהיה להסתפק בהודעה אישית או כללית. בכל מקרה יש למסור לעובד הודעה בכתב על הוצאתו לחל"ת, וככל שהדבר גם לציין את תקופת החל"ת. לפירוט המצב המשפטי בנוגע להארכת חל"ת, הוצאה לחל"ת חוזר וקיצור החל"ת.
 2. הוצאת עובדות בהריון, בטיפולי פוריות או בתקופה המוגנת של 60 ימים לאחר חזרה מחופשת לידה – חשוב להבהיר כי גם אם עובד/ת כאמור שנתנו הסכמתם לצאת לחל"ת, המעסיק עדיין נדרש לקבל היתר להוצאה לחל"ת מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. ככל שיש הסכמה עם העובדת יש לצרף אישור על הסכמה. לפירוט בנושא תיקון חוק עבודת נשים – איסור חפיפה בין חופשה ללא תשלום לבין 60 ימים מוגנים מפני פיטורים.
למידע נוסף בתחום זה