הנחיות להגבלת פעילות והעסקת עובדים נכון ליום 8.11.20

בהתאם לפרסום תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות שונות מיום 1.11.20), התש"ף 2020. להלן עיקרי ההגבלות החלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי בהתאם לראשי הפרקים להלן:


תוקף התקנות - עד ליום 18 בנובמבר 2020


עבודה במהלך הסגר
 – התקנות אינן מגבילות עבודה (למעט במקומות עליהן נאסר לפעול כמפורט להלן), בכפוף למגבלות של התו הסגול להפעלת מקומות עבודה. קישור להנחיות להגבלת פעילות במקומות העבודה.

לגבי קבלת קהל במקום העבודה – על פי התקנות ניתן לקבל קהל במקומות המפורטים בתוספת השנייה לתקנות (הגבלת פעילות במקומות העבודה), לשם מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני (קישור לתוספת השניה).

 

עיקרי ההגבלות החלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי בהתאם לראשי הפרקים להלן:

 1. כללי התנהגות במרחב הציבורי;
 2. אסור התקהלות במרחב הפרטי והציבורי ובמקום ציבורי ועסקי;
 3. איסור שהייה במקום שפתיחתו לציבור אסורה;
 4. הגבלות על נסיעה ברכב פרטי;
 5. מקומות ציבוריים או עסקיים שנאסר עליהם לפעול;
 6. מקומות ציבוריים או עסקיים שבהם הפעילות מותרת;
 7. הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי בהם הפעילות מותרת;
 8. הוראות נוספות להפעלת מקומות ציבוריים או עסקיים ספציפיים;
 9. תפוסה מרבית מותרת – במקום ציבורי או עסקי;
 10. שרות משלוחים;
 11. הגבלת אירועים ואירועים אסורים;
 12. חובת רישום ושמירת פרטים במקומות שהכניסה אליהם נעשית בתיאום מראש;
 13. סגירת מקום;
 14. עונשים;
 15. רשימת קישורים לתקנות;

 


 

(1.) כללי התנהגות במרחב הציבורי: 
השוהים במרחב הציבורי, במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.(2.) אסור התקהלות במרחב הפרטי והציבורי ובמקום ציבורי ועסקי:
 
חל אסור לקיים או להשתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת. 
"התקהלות מותרת" - עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה. מקום התקהלות שכולל גם מבנה וגם שטח פתוח עד 20 אנשים.

 

(3.) איסור שהייה במקום שפתיחתו לציבור אסורה: 
חל אסור לשהות במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור אסורה, אלא אם כן מדובר במפעיל המקום או מי מטעמו. גורם מוסמך יסביר לאדם השוהה במקום שפעילותו אסורה, את אסור השהיה ואת משמעות המשך שהייתו.

 

(4.) הגבלות על נסיעה ברכב פרטי:
נהג בנסיעה ברכב פרטי לא יסיע יותר מ-2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום; ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל כאמור ובלבד שישב בספסל נפרד; תקנה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים העולה על האמור (שיעור נהיגה יתקיים כפוף לאמור לעיל).

 

(5.) מקומות ציבוריים או עסקיים שנאסר עליהם לפעול:
חל איסור להפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור; ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי לרבות: בתי אוכל, בריכות שחייה, שוק קמעונאי או יריד ודוכן בהם, מכון כושר וסטודיו, בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח.
"מקום ציבורי או עסקי" - מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך שדה תעופה בינלאומי.

 

(6.) מקומות ציבוריים או עסקיים שבהם הפעילות מותרת:

 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור לעיל המצויים בשוק קמעונאי או יריד;
 • חנות רחוב, לרבות דוכן, שכניסת הלקוחות נעשית ישירות מהרחוב, למעט חנות הפועלת בקניון מקורה, בקניון שאינו מקורה הכולל 20 חנויות או בתי עסק לפחות, בשוק קמעונאי או ביריד.
 • בית אוכל – בדרך של מכירה מחוץ לבית האוכל , ואיסוף עצמי (Take away);
 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור בשוק קמעונאי או יריד;
 • קבלת קהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות (צמצום עובדים), לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. קישור לרשימת מקומות עבודה חיוניים;
 • מסגרת רווחה;
 • מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה בהתאם לרשימה שתתפרסם על ידי המנהל הכללי של משרד התרבות הספורט, עבור אימון של ספורטאי תחרותי (ספורטאי המחזיק באישור של איגוד או התאחדות, כמשמעותם בחוק הספורט לפי התנאים בתקנות);
 • בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח (להלן:"מתקן אירוח") שהוא אחד מאלה:

- מתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש עבורם חלופתמגורים, לתקופה קצרה או ממושכת, לרבות תושבי חוץ בהתחשב בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ. ובלבד שלא יפעלו מתקנים משותפים לרבות חדר אוכל, בירכת שחיה ומכון כושר.

-  מיתקן כאמור המיועד לשימוש מטופלים ובני משפחתם הסמוך למוסד רפואי;

- מתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה;

- מתחם אירוח שמופעלות בו 6 יחידות אירוח לכל היותר;

- "יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ונופש וכוללת חדר אחד לפחות ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

 • קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, ובלבד שהמנהל ישתכנע כי אי מתן השרות עלול לפגוע בציבור או במשק;
  "מקום עבודה ציבורי" - משרד ממשלתי או יחידת סמך ורשות מקומית.
 • שמורת טבע וגן לאומי או שטח פתוח באתר עתיקות, או שטח פתוח באתר מורשת, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא אתר מורשת ;בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; כהגדרתה וכמשמעותו בחוק;
 • מקום למתן טיפול שאינו רפואי, בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה;
 • מקום למתן טיפול רפואה משלימה;
 • מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי ("חנו וצפו" – דרייב אין).


(7.)
הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי בהם הפעילות מותרת:
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי, שלא נאסרה פתיחתו לציבור כמפורט לעיל, יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור בכפוף לקיום הוראות אלה:

(א.) הצהרה - המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום לציבור, הצהרה חתומה (קישור לטופס הצהרה), ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בסעיפים להלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (להלן – טופס ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית;
לתשומת לב! – חובה זו של הגשת הצהרה לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהגישו הצהרה לפני פרסום תקנות אלה (כלומר לפני 1.11.20).

(ב.) מנוי ממונה - המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות וימסור את שמו בטופס ההצהרה;

(ג.) התקנת מחיצה - בדלפק שירות, אם ישנו במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

(ד.) תשאול - בטרם כניסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקניון או בשוק המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, את השאלות האלה:

- האם אתה משתעל?
- האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב– 48 השעות האחרונות?
- האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

(ה.) מדידת חום - המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
(ו.) עטיית מסיכה -

- חל איסור להכניס למקום א לתת שירות לאדם שאינו שאינו עוטה מסכה והמחוייב לעטות מסכה בהתאם לצו בריאות העם;
- הצבת שילוט - יש לתלות במקומות בולטים לרבות בכניסה שלט בדבר חובת עטיית מסכה;
- כריזה - במקום שיש בו מערכת כריזה , יש להודיע אחת לחצי שעה לפחות על חובת עטיית מסיכה;

(ז.) שמירת מרחק – יש להקפיד ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים לרבות בתורים, וכן לפעול ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;
(ח.) סימון מקומות ושילוט - המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(ט.) מעלית – תליית שלט בכניסה למעלית, בו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
(י.) שמירת כללי היגיינההמחזיק או המפעיל יקפיד על שמירת כללי היגיינה וינחה את העובדים בעניין זה. לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות.
"משטחים פנימיים" – משטחים ששוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוה, ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוב'.


(8.) הוראות נוספות להפעלת מקומות ציבוריים או עסקיים ספציפיים: 
 

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי המפורט להלן, לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור אלא בכפוף להוראות המפורטות לעיל ולהוראות המפורטות להלן, לצדו:

 • בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או תחרותי כאמור בתקנה– בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי;
 • מתחם אירוח:

(א.) ביחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום;
(ב.) לא יופעלו מיתקנים משותפים, ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

 • מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה:

(א.) המפעיל של המקום חיטא את הכלים, את הציוד ואת הכיסא או את מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן יחליף מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;
(ב.) המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח, יעטה המטפל מסכה ומגן פנים;
(ג.) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

 • מקום למתן טיפול רפואה משלימה:

(א.) בתנאים המפורטים לעיל לגבי טיפול המתבצע באמצעות מגע בגוף המטופל;
(ב.) המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש;

 • מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי:

(א.) בתפוסה שלא תעלה על 400 כלי רכב פרטיים;
(ב.) בלא מכירת מזון;
(ג.) הצבת סדרנים ושמירת ההוראות;
(ד.) בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין שמירת מרוחחים, אופן רכישת הכרטיסים וניקוי וחיטוי;

 

(9.) תפוסה מרבית מותרת במקום ציבורי או עסקי:

 • וויסות והגבלת כניסת אנשים - במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור, למעט חנות רחוב שהפעלתו מותרת, המחזיק או המפעל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם;
  מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על - 10 אנשים במבנה ו- 20 בשטח פתוח, לפי המקל מבניהם. (שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום לא כולל שטחי חניון, מחסנים ותפעול).
  במסגרת רווחה – בטיפול קבוצתי עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח.
 • הצבת שילוט של מספר השוהים המותר - המפעיל או המחזיק של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט בדבר מספר השוהים המותר במקום.
 • מחזיק או מפעיל של חנות רחוב שהפעלתו מותרת בדרך של פתיחתו לציבור, מותר להכניס עד 4 אנשים, לא כולל  עובדי המקום.


(10.) שרות משלוחים:
בשירות משלוחים למקום מגורים המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים ומחוצה לו, אלא אם מדובר בבקשה של אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע, ניתן להכניס את המשלוח לביתו.


(11.) הגבלת אירועים ואירועים אסורים:

 • חל איסור לארגן או להשתתף בכנס, באירוע ספורט, בפסטיבל, במופע בידור או במופע אומנות (להלן – אירוע אסור);
 • חל אסור לארגן ולהשתתף בטקס, לרבות חתונה או טקס דתי, במסיבה או בטיול מאורגן (להלן – אירוע מוגבל), שמספר המשתתפים בו עולה על 20 בשטח פתוח ו- 10 אנשים במבנה;
 • חל איסור על מפעיל מקום ציבורי או עסקי לקיים במקום ציבורי או עסקי אירוע אסור ואירוע מוגבל;
 • מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי או עסקי לא יקיים במקום שהוא מחזיק אירוע אסור ולא יקיים בו אירוע מוגבל במספר משתתפים העולה על אנשים 20 בשטח פתוח ו- 10 אנשים במבנה;
 • נותן שירות לאירוע לא ייתן שירות לאירוע אסור, לא ייתן שירות לאירוע מוגבל המתקיים במקום ציבורי או עסקי ולא ייתן שירות לאירוע מוגבל המתקיים במקום אחר שמספר המשתתפים בו עולה על מספר המשתתפים האמור לעיל;
  "נותן שירות לאירוע" – מי שנותן דרך עיסוק שירותי תאורה, מוזיקה, צילום ותשתיות לאירוע או שירותי הסעדה לאירוע, לרבות הגשת משקאות.

 

(12.) חובת רישום ושמירת פרטים במקומות שהכניסה אליהם נעשית בתיאום מראש:

 • על מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, למסור למחזיק או למפעיל של עסק, את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש;
 • המחזיק או מפעיל של המקום ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו (להלן – רשימה טלפונית) לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ונוסף על הרשימה הטלפונית ישמור את הפרטים האלה:

(א.) שם ושם משפחה של המבקרים, אם בעת התיאום, ההזמנה או הרישום נמסרים פרטים אלה על ידי המבקרים;
(ב.) זמן הכניסה או היציאה מהמקום, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה;
(ג.) במקום אירוע – רשימה הכוללת את מספר המושב של המבקרים, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה:

- לבקשת משרד הבריאות, לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ולמטרה זו בלבד – ימסור המחזיק או המפעיל את הרשימה הטלפונית ואת הפרטים הנוספים, אם יש בידו.
- המחזיק או המפעיל של המקום ישמור את הרשימה הטלפונית בסוד, לא יגלה את האמור בה לאחר ולא יעשה בה כל שימוש פרט לתכלית האמורה בתקנה זו
- המחזיק או המפעיל של המקום ימחק את הרשימה הטלפונית בחלוף 20 ימים ממועד שמירת הפרטים,
- הוראות תקנה זו לא יחולו על עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו נעשית שלא בתיאום או בהזמנה מראש ואינה מותנית ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, למעט אם מתקיימת פעילות מסוימת בעסק כאמור המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים ולעניין פעילות כאמור.

 

(13.) סגירת מקום:
ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות - על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום.
הגשת השגה - ניתן להגיש השגה על סגירת המקום למנהל; החלטה בהשגה תינתן לא יאוחר מ– 48 שעות ממועד הגשת ההשגה; ההחלטה על הסגירה תעמוד בתוקפה אלא אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.

תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו.


(14.) עונשים

בשל הפרת הוראות המנויות בתקנות  - תוטל סנקציה פלילית של קנס עד 14,400 שקלים חדשים ובשל הפרת ההוראות המנויות בתוספת השלישית יוטל קנס מנהלי בסכומים המפורטים לצד ההפרה. קישור לפירוט ההפרות בתקנות ובתוספת בעניין קנס מנהלי (ראו סעיף 16).

 

(15.) רשימת קישורים לתקנות שעת חירום -

קישור לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מיום 5.11.2020

קישור לתקנות הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות מיום 17.9.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 10.8.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות במקום העבודה מיום 10.8.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 26.6.2020

קישור לחוק תיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום מיום 22.6.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת מספר עובדים מיום 26.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 5.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 19.4.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 19.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 7.4.2020

קישור לתיקון הגבלת מספר עובדים מיום 7.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 31.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.3.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 21.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 31.3.2020

קישור לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 22.3.2020

לעניין הגבלת פעילות ליום העצמאות וחודש הרמדאן - ראו קישור

למידע נוסף בתחום זה

למידע נוסף בתחום זה