עדכון - תיקון תקנות הגבלת פעילות ליום העצמאות וחודש הרמדאן

ביום 22.4.2020, פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות שעת חירום הגבלת פעילות המתייחסים בין היתר ליום הזיכרון, יום העצמאות ולחודש הרמדאן.

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 22.4.20
קישור להודעת משרדי הממשלה על רקע תיקון זה

 

להלן סקירת עיקרי השינויים הרלוונטיים למגזר העסקי במסגרת תיקון זה:

 

מגבלות על רקע חודש הרמדאן:
בתקופה שממחר, יום ה׳, 23.4.2020, ועד יום א׳, 3.5.2020 ביישוב שמרבית תושביו מוסלמים וכן באזורים מסוימים בירושלים כמפורט בתיקון התקנות לא יפעיל אדם מקום, עסק או חנות בדרך של פתיחתם לציבור, החל משעה 18:00 ועד השעה 03:00 למחרת, למעט בית מרקחת. ניתן להפעיל מקום, עסק או חנות בהזמנה מראש באמצעות טלפון או האינטרנט בשירות משלוחים בלבד ובלי איסוף מהמקום.

 

תקנות ליום העצמאות:
מיום ג', 28.4.2020, בשעה 17:00 ועד ליום ד׳, 29.4.2020, בשעה 20:00 הוחלף ההיתר לצאת מהבית לצורך רכישת מוצר או קבלת שירות באפשרות לצאת מהבית לצורך הצטיידות בתרופות ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים, בתחום יישוב המגורים בלבד. אם לא ניתן להצטייד במוצרים אלה ביישוב המגורים ניתן לפנות ליישוב הסמוך.
מיום ג', 28.4.2020, בשעה 17:00 ועד ליום ד׳, 29.4.2020, בשעה 20:00 לא יופעל שירות תחבורה ציבורית, למעט שירותי הסעה לעובדים או הפעלת מונית, בהתאם לתנאים והמגבלות המפורטות בתיקון התקנות.

במסגרת תיקון התקנות נעשו מספר שינויים נוספים הקשורים למגזר העסקי ובכלל זה הורחב ההיתר המאפשר לאדם לצאת מביתו לצרכי עבודה, גם למועמד לעבודה והורחבו סמכויות אכיפה.

 

יובהר שגם לאחר תיקונים אלו לתקנות אין צורך באישורי מעבר או אישורי תנועה כמפורט בעדכון שבקישור שלהלן

קישור לידיעה בנושא תקנות שעת חירום הגבלת פעילות - נגיף קורונה, 22.4.2020

 

עדכון נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התיקונים בתקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך תיקון התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

למידע נוסף בתחום זה