תקנות שעת חירום הגבלת פעילות - נגיף קורונה, 31.3.2020

ביום 21.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 שמגבילות הן את ההתנהלות במרחב הציבורי והן פעילות עסקית.

לתקנות אלו נערכו תיקונים הן ביום 25.3.20 והן ביום 31.3.20 והמידע שלהלן מתייחס לתקנות בנוסחן העדכני שכבר נכנס לתוקף.

קישור לתקנות כפי שפורסמו ברשומות ביום 21.3.2020
קישור לתיקון לתקנות מיום 25.3.2020
קישור לתיקון לתקנות מיום 31.3.2020

 

תקנות "הגבלת פעילות" אלו תקפות לצד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) למעט סעיף 3ג' שם הדן באיסור פעילות והוחלף בתקנות אלו לתקופה שבה הן תקפות

בכל מה שנוגע לעסקים, להלן תמצית העקרונות בתקנות "הגבלת פעילות"

 

אסורה הפעלה של מקום או עסק לרבות בבית מגורים, כדלקמן:

  • קניון (למעט מקום למכירת מזון, ובכלל זה בית אוכל, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה) דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומתקני שעשועים, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות;
  • אסורה הפעלת שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כזה (כולל דוכן מזון ) ולמעט שוק סיטונאי למעט חנות המפורטת בסעיף 4 בהמשך עדכון זה, המצויה במבנה סגור בשוק.
  • אסורה הפעלה של חנויות שאינן מנויות בסעיף 4 בהמשך עדכון זה, או מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם (למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים) בדרך של פתיחתן לציבור. ניתן להפעיל חנות או מעבדה בדרך של הזמנה מראש בטלפון או באינטרנט בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף מהחנות או המעבדה.

 

ניתן להפעיל את המקומות הבאים בתנאים כדלקמן:

  • מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בהתקיים התנאים הבאים:

א. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום לרבות בתורים ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.

ב. המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים, כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לכל קופה רושמת פעילה.

  • את כל יתר החנויות וכן בתי אוכל (לרבות בית אוכל בבית מלון) ניתן להפעיל בהזמנה מראש באמצעות טלפון או  אינטרנט בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף מהחנות או בית האוכל.

 

כללים נוספים חשובים:

  • בכפוף לכל מה שצוין לעיל לגבי פעילות אסורה, ניתן לבצע שירות משלוחים ובלבד שהמשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.
  • בנסיעה ברכב פרטי, אף לצורך נסיעה לעבודה, יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, אלא אם יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב.
  • שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו בהתאם להוראות המנהל (קרי מנהל שירותי הרפואה מכוח פקודת בריאות העם) לעניין מניעת הדבקה.
  • קישור להנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים, 30.3.2020

 

אחריות מעסיק:

מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:

(1) טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה; העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום; המעביד יאסוף וישמור את הטפסים כאמור; ולעניין עובד שאינו מועסק במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק – הצהרה כאמור יכול שתיעשה בעל פה; המנהל כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940 [1]יפרסם טופס הצהרה המשקף את הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות. קישור לטופס הצהרה לפי סעיף 3א (1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)

(2) שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

(3) לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

(4) מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

(5) מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

 

  • שימו לב, כי התקנות מגדירות גם ענישה פלילית בגין הפרות.

 

תקנות "הגבלת פעילות" אלו אינן תקנות שעת חירום היחידות. הן חלק ממארג צווים ותקנות, שפורסמו עד כה, על ידי המדינה בניסיונה לבלום את התפשטות מגפת הקורונה בישראל. חשוב להבין, שקיימים דינים נוספים כמו, תקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים במקום עבודה וכאמור צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש).
משרד הבריאות פרסם שורת הנחיות מטעמו ובין היתר הנחיות להסעות עובדים חיוניים עדכני מיום 30.3.2020
לתשומת לב, כי ביחס לאישור מעבר בחירום, משרד הכלכלה עדכן אותנו שבשלב זה אין צורך בנשיאת אישור עבודה. במידה ויוחלט אחרת משרד הכלכלה יעדכן על אופן הנפקת האישור וההנחיות לנשיאתו.


*עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

 

הוראות למעסיקים ועובדים בתקופת הקורונה - קישור למידע מפורט בנושא באתר משרד האוצר

קישור לאפשרות לפנות אל משרד הכלכלה בנושא נגיף הקורונה

עדכונים שוטפים של הלשכה בנושא הקורונה

שירותי הלשכה ודרכי התקשרות עם צוות העובדים בתקופת הקורונה

למידע נוסף בתחום זה