הבהרה בנושא נסיעות עבודה, אישור מעבר ואישורים בדבר היקף מתכונת העבודה

בהמשך לפניות חוזרות מחברים נבקש להבהיר מספר נקודות:

 

1. נסיעות עבודה מותרות (בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות שעת חירום (הגבלת עובדים) והעדר הצורך בתעודות מעבר

תקנות הגבלת פעילות, צווי בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש) והנחיות משרד הבריאות מכילות שורה של הגבלות על התנועה ועל פעילות המגזר העסקי, אך הן אינן אוסרות נסיעות עבודה ואינן מחייבות תעודות מעבר לצורך נסיעות עבודה.

- בתאריך 25.3.20, בתאריך 31.3.20 ובתאריך 7.4.20, 14.4.20 ו 19.4.20 תוקנו תקנות הגבלת פעילות, אך גם הנוסח המתוקן שלהן אינו מצריך אישורי תנועה. קישור לעדכון בנושא תקנות הגבלת פעילות 
- הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים- מעודכן ל- 30.3.2020- קישור

*במקרים בהם אתם בכל זאת נדרשים לאישורי מעבר אתם מוזמנים לפנות בזמן אמת אל מוקד 110 של המשטרה שהוסב בימים אלה למוקד קורונה והם מעודכנים בהנחיות, אל מוקד פיקוד העורף 104 או אל מוקד משרד הכלכלה *6680 ובמקביל לעדכן אותנו. 

יצוין שההתייחסות שלעיל מתייחסת לכלל העקרוני ואינה מתייחסת למגבלות פרטניות ככל שמוטלות על איזורים ספציפיים.

2. אין צורך בקבלת אישור פרטני שהעסק נמצא ברשימת הענפים שהוחרגו ממתכונת העבודה המצומצמת

ההסדר שנקבע בתקנות שעת חירום שעוסקות במגבלות על מספר העובדים שיכולים לשהות בו זמנית במקום עבודה הוא הסדר רוחבי לגבי כלל המגזר העסקי ונקבעו לו חריגים לפי פעילות העסק.


על כל עסק לבצע בחינה עצמית של התקנות וליישם אותן בהתאם לאופי הפעילות הפרטנית שלו. לגבי עסקים שפעילותם לא נאסרה (כמו קניונים, פאבים, לונה פארק ועוד) הכלל הרגיל הוא כי במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, על פי הגבוה (עם אופציה ליותר מכך בהתאם לתנאים שנקבעו בתיקון מיום 19.4.20).


עם זאת, באותן תקנות נקבעו חריגים לכלל, ובכלל זה עסקים שתחום פעילותם מופיע בתוספת.  
עוד נבהיר כי עסק שבשל תחום פעילותו מוחרג מהתקנות אינו הופך ל"מפעל חיוני" או "מפעל למתן שירותים קיומיים" אשר הוכרזו כך בעבר מכוח חוק שירות עבודה בשעת חירום.


לעניין זה שימו לב לכלל ההחרגות בתקנות ולא רק לתוספת, כגון חברות בינוי ומפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה.
בכל מקרה, גם כאן מבדיקות שערכנו מול משרדי הממשלה עולה כי לא נדרשים אישורים פרטניים לכל עסק ועסק המאשר כי הוא נופל לגדר החריג. כל עסק צריך כאמור לוודא עמידתו בתנאי התקנות והתוספת להן, על מנת להתאים את מספר העובדים שלו במקום העבודה בכל רגע נתון להיקף המותר בהתאם לתקנות.

בכל מקרה בו תתקלו בקשיים על אף הנאמר כאן, נא עדכנו אותנו בהקדם באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות כאן

 

3. מה יהיה אם יחמירו את המגבלות?

דיני המדינה תקפים ועל כולנו למלא אחריהם.

מגבלות חדשות יכולות למשל לקבוע במקרה הקיצוני כי לא תתקיים פעילות עסקית כלל, למעט במפעלים חיוניים (בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967) או  במקרה הפחות חמור, יורו על הפחתה נוספת בשיעור כוח האדם המותר באותם עסקים שמורשים לפעול כיום.

בכל מקרה  ככל שיהיו שינויים במתכונת הפעילות של המגזר העסקי, נעדכנכם בדבר.

הרצון של חברים לקבל בימים אלו הכרה כמפעל חיוני מובן על רקע החשש מהחמרה במגבלות, אולם חשוב להבין:

  • נכון להיום אין טיפול בבקשות פרטניות לקבלת הכרזה למפעל חיוני ולכן אין כרגע אפשרות לקבל אישור כזה (ביחס לשירותי בריאות תוכלו לראות להלן התייחסות שונה במעט).
  • אנו מודעים לכך שיש מגוון אישורים מסוגים שונים שמונפקים בתקופה זו, אולם כל עוד לא מדובר באישור מגוף ממשלתי אשר מוסמך להפיק אישורים כאלה, כגון  האגף  לכוח אדם לשעת חרום במשרד העבודה, הרי שמדובר באישורים ללא תוקף מחייב ואין בהם כדי להתיר עבודה ו/או תנועה ככל שיוחלט לאסור על כך.
  • יובהר שוב כי נכון להיום, המצב המשפטי אינו מצריך אישורי תנועה ו/או אישורי פעילות מגורם כלשהו, ויש רק להקפיד ולמלא אחר דרישות התקנות.

לחברי לשכה המקבלים פניות ממפעלים חיוניים וממפעלים למתן שירותים קיומיים (שהוכרזו ככאלה על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום ולא על פי הצווים והתקנות שהותקנו במסגרת המלחמה בנגיף הקורונה), להם הם מספקים תמיכה ושירותים, להעביר אליהם את שמות העובדים החיוניים לעבודה מולם, אנו מציעים להיענות לבקשה ולהעביר אליהם את הפרטים המבוקשים על מנת שהם יעבירו נתונים אלה לאגף לשעת חירום במשרד העבודה והרווחה, וזאת כיוון שכאמור לעת הזו אין אפשרות, למי שאינו מפעל חיוני להעביר את הפרטים הללו ישירות לאגף לשעת חירום.

ביחס לחברות אלו חשוב להדגיש כי:

  • העברת פרטי העובדים כמפורט לעיל איננה משנה את המצב נכון להיום מבחינת ההיתרים או המגבלות החלים בקשר לנסיעות במסגרת העבודה.
  • היא אינה מהווה תנאי לנסיעה לעבודה, כלומר, הנסיעה לעבודה כיום מותרת בכפוף למגבלות הקיימות.
  • היא אינה מקנה כרגע יתרון בדרכים לאותם עובדים ואינה מבטיחה גם שאם יוכרז סגר מוחלט אותם עובדים יהיו רשאים לנוע.

אנו תקווה שלא נגיע למצב חמור של סגר מהסוג הזה, שהשלכותיו על המשק יהיו חריפות במיוחד. עם זאת, אנו מעריכים כי אם יוטל סגר כזה, ייצאו הנחיות ברורות בנושא ואנו נעדכן אתכם בעניין.

על אף האמור, ביחס לספקים של מערכת הבריאות ההתייחסות מעט שונה – קישור למסמך הסבר ביחס לספקים של מערכת הבריאות מיום 23.3.20

 

 

למידע נוסף בתחום זה