הבהרה בנושא מפעל חיוני מול ענפים מוחרגים ובנושא אישורי מעבר

בהמשך לפניות חוזרות מחברים נבקש להבהיר מספר נקודות:

 

1. נסיעות עבודה ואישורי מעבר

תקנות הגבלת פעילות על רקע הקורונה מכילות שורה של הגבלות על התנועה ועל פעילות המגזר העסקי, אך הן אינן אוסרות נסיעות עבודה מותרות (לפעילות שמותרת לפי התקנות) ואינן מחייבות אישורי מעבר לצורך נסיעות עבודה.  קישור לידיעה בנושא תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה 

*במקרים של אכיפה שגויה של נסיעות עבודה - ביחס לעובד בנסיעת עבודה מותרת לפי התקנות, ניתן לפנות בזמן אמת ולבקש סיוע- קישור

יצוין שההתייחסות שלעיל מתייחסת לכלל העקרוני ואינה מתייחסת למגבלות פרטניות ככל שמוטלות על איזורים ספציפיים.

 

2. "מפעל חיוני" אל מול ענפים מוחרגים בתוספת לתקנות

חוק שירות עבודה בחירום מאפשר הגדרת עסק כ"מפעל חיוני" מה שמייצר דרישות מאותו עסק לצד זכויות וחובות לפעול במצבי חירום שונים. במשבר הקורונה התקיים תהליך שונה ונקבעו הסדרים ענפיים שאינם קשורים לסטטוס של "מפעל חיוני" ובכלל זה פורסמה תוספת לתקנות שפירטה ענפים שניתנו לפעילותם הקלות שונות בשלבים שונים של משבר הקורונה התוספת לתקנות נכון ל 12.1.2021 

חשוב להבהיר כי עסק שבשל תחום פעילותו מוחרג מדרישות מסוימות בתקנות אינו הופך ל"מפעל חיוני" או "מפעל למתן שירותים קיומיים" אשר הוכרזו כך בעבר מכוח חוק שירות עבודה בשעת חירום ונועדו לצרכים שונים מזה של משבר הקורונה.

 

לא בטוחים אם העסק שלכם נכלל בתוספת לפי התקנות? לשכת המסחר מסייעת לעסקים בתקופות של אי-וודאות ומספקת אישור שיוך עוסק לענפים המוחרגים בהתאם לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה לחברי לשכה - מלאו טופס בקישור לבדיקת זכאות לאישור שיוך עוסק לענפים מוחרגים.

 

קישור להסבר באתר הלשכה לגבי תקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים במקום עבודה ולתקנות עצמן - מעודכן ליום 8.1.2021

בכל מקרה בו תתקלו בקשיים על אף הנאמר כאן, נא עדכנו אותנו בהקדם באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות כאן

 

למידע נוסף בתחום זה