זכאות לשכר עבודה במקרה של סגר כללי

האם עובד יהיה זכאי לשכר עבודה, אם הממשלה תודיע על סגר כללי?

במצב בו רשויות המדינה נותנות הוראה גורפת לסגירת מקומות העבודה, נכון לעת הזו, המעסיק אינו חייב לשלם שכר לעובדים. זאת, בדומה למצב בו סגירת מקום העבודה נכפתה על המעסיק בשל פגעי מזג אויר או מצב בטחוני. מאחר שהדבר לא קרה או נעשה ביוזמתו של המעסיק או אחריותו, הרי שמדובר בסיכול של הסכם העבודה. בנסיבות כאלה לא קמה לעובד זכות לקבלת שכר מהמעסיק, אלא אם כן, הדבר מעוגן בהסכם קיבוצי/אישי או אם הממשלה תחליט אחרת.


אם הסגר מוטל באזור מוגבל בלבד, הכולל גם אסור לצאת ממנו למקומות העבודה, ומקום העבודה של העובד נמצא מחוץ לאזור המוגבל, ונמנע ממנו בשל כך להגיע למקום העבודה, גם במקרה זה העובד לא יהיה זכאי לשכר מהמעסיק.
כאשר העובד אינו זכאי לשכר בתקופת סגר, המעסיק רשאי להציע לעובד לנצל את יתרת ימי החופשה השנתית שלו. יצויין כי העובד אינו יכול לחייב את המעסיק לראות בהיעדרות זו כחופשה שנתית. אולם, ככל שהדבר מתאפשר למעסיק מומלץ לאפשר לעובד לממש חופשה שנתית בתקופה זו.


כמו כן, ככל שמתאפשרת עבודה מהבית, מבחינה תפעולית ארגונית ובריאותית של העובד, מומלץ להגיע להסכמה מראש עם העובדים בעניין הגדרת מהות העבודה שתבוצע, שעות העבודה ואופן דיווח שעות העבודה. במקרה כזה העובד יהיה זכאי לתשלום שכר בהתאם לסיכום עם המעסיק. יש להקפיד על תשלום שכר מינימום ודיווח שעות. קישור להנחיות של משרד העבודה בנושא הסדרים לעבודה מרחוק בזמן משבר הקורונה.


הערה: יובהר כי כל עוד לא מדובר בסגירת מקום עבודה באופן מוחלט על פי הוראה של הממשלה, הרי שלא מדובר בסגר. בהתאם לכך, הנחיות ממשלה שרק מגבילות את מספר עובדים במקומות העבודה ולא סוגרת אותם, או ירידה של מעסיק בהיקף העבודה המאלץ אותו לצמצם בכוח אדם, מקרים אלה אינם נחשבים לסיכול ולכן המעסיק יהיה חייב לשלם שכר לעובדים שיעדרו מהעבודה, אלא אם כן, ינקוט באחד מהצעדים הבאים בהתאם לנסיבות והאילוצים שלו: הליך של הוצאה לחל"ת (בכפוף לשימוע), הוצאה לחופשה שנתית או הליך של פיטורים בכפוף לשימוע.


מצ"ב קישורים רלוונטים:

הארכה, קיצור והוצאת עובדים לחל"ת

פיטורים במהלך החל"ת או בתום החל"ת

ראו פירוט בסעיף 1 - הוצאת עובדים לחופשה שנתית מרוכזת של 7 ימים ומעלה 

למידע נוסף בתחום זה