הסדרים לעבודה מרחוק בזמן משבר הקורונה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם (6.4.2020) מסמך בנושא הסדרים לעבודה מרחוק.
המסמך קובע כי עבודה מרחוק היא עבודה שאינה דורשת הימצאות במקום מסוים ולעובד מתאפשר לבצעה ממקומות שונים. לכן, המסמך מדגיש כי היעדר הדרישה להמצאות במקום מסוים אינה מורידה מאחריות העובד או המעסיק זה לזה או מעמידה בדרישות החוק.

 

כמו כן, המסמך מתייחס גם להשלכות המשפטיות של סירוב עובד לבצע עבודתו מרחוק או שינוי מעסיק בתנאי העבודה אינן ברורות, וייתכן וניתן יהיה לראות את חוזה העבודה כמסוכל, או כבא לידי סיום על ידי הצד המסרב, אם לא ניתן לבצע את ההסכם.

 

במסמך מופיעים גם דגשים למעסיקים מבחינת העבודה מרחוק, כמו למשל המלצה למעסיק להגדיר את היקפי העבודה, זמינות הדיווח והפיקוח על שעות העבודה ועוד.

 

מצ"ב הנחיות מלאות ממשרד העבודה והרווחה מיום 6.4.2020

למידע נוסף בתחום זה