עדכון - ביטול תקנות שעת חירום חוק עבודת נשים

בהמשך להודעה הקודמת מיום 6.4.2020 בעניין תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש"ף- 2020, פורסם עדכון ביום 17.4.2020, לפיו בוטלו תקנות אלו ומשכך החל מתאריך זה כלל המעסיקים, המעוניינים להוציא לחל"ת עובד/ת המוגן/ת עפ"י חוק עבודת נשים או להאריך היתר שתוקפו הסתיים לאחר מועד זה, מחויבים בהגשת בקשה להיתר בעת הוצאה לחל"ת ועליהם לפנות למנהל הסדרה והאכיפה בבקשה לקבל היתר.

להלן קישורים: 

 

למידע נוסף בתחום זה