עדכון - הנחיות למעסיקים ולעובדים המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים לצורך הוצאה לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

משרד העבודה פרסם דף הסבר הכולל שאלות ותשובות, על כל תהליך מתן ההיתרים ואופן הגשת הבקשות להיתרים בתחום עבודת נשים, ובפרט בנושא חל"ת של נשים בהריון.

 

במסמך המצורף בקישור זה ניתן לקבל מידע אודות הנחיות והבהרות למעסיקים ולעובדים המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים לצורך הוצאה לחופשה ללא תשלום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

 

למידע נוסף בתחום זה