עדכון לחברים על החמרות במגבלות בתקנות שעת חירום הגבלת פעילות והגבלה על מספר העובדים

היום 7/4/2020 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות שעת חירום הגבלת פעילות ולתקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים.

להלן עדכון לגבי השינויים הצפויים:

 

במסגרת תיקון תקנות הגבלת פעילות הוטלו מגבלות על הציבור, שעיקרן בתמצית:

  1. מהיום, יום שלישי, 7/4/2020, שעה 19:00 ועד יום שישי, 10/4/2020 שעה 06:00 לא יוכל אדם להצטייד במזון, תרופות ומוצרים חיוניים ולקבל שירותים חיוניים, אלא ביישוב מגוריו. אלא אם לא ניתן להצטייד במוצרים אלה ביישוב מגוריו ואז ניתן לפנות ליישוב הסמוך.
  2. ממחר, יום רביעי, 8/4/2020 שעה 15:00 ועד יום חמישי, 9/4/2020 בשעה 07:00 בבוקר, הכלל האמור יחול רק על תרופות ומוצרים/שירותים חיוניים אבל תיאסר הצטיידות במזון.
  3. מיום 7/4/2020 בשעה 20:00 ועד 12/4/2020 בשעה 08:00 בבוקר לא יופעל שירות תחבורה ציבורית, למעט שירותי הסעה לעובדים בהתאם להוראות המנהל לעניין מניעת הדבקה או הפעלת מונית בתנאים המנויים בתקנה.

בכל הקשור למגזר העסקי:

הוחלפה חובת הצהרת העובד ושמירת ההצהרות אצל המעסיק בחובת תשאול על מצב בריאותי של הנכנסים למקום העבודה (לרבות עובדים) ובנוסף הסדרת ביצוע מדידת חום של הנכנסים למקום, ככל הניתן.

חובת התשאול על מצב בריאותי:

על פי התיקון, התקנות המעודכנות, על המעסיק, או מי מטעמו לשאול את הנכנסים למקום העבודה:

  1. האם אתה משתעל?
  2. האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  3. האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

מדידת חום:

על המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן. לא תותר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

דרישות אלו חלות גם על מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בשינויים המחויבים.

חשוב להדגיש, ששאר החובות המוטלות על המעסיק ב-"תקנות הגבלת הפעילות" ובהן שמירת מרחק של שני מטרים בין עובד לעובד, הקצאת ציוד אישי, הקפדה על היגיינה וכמות מקסימאלית של נוכחים במעלית, נשארות בתוקפן.

קישור לידיעה בנושא תקנות שעת חירום הגבלת פעילות והגבלת עובדים - נגיף קורונה, 7.4.2020


במקביל נעשה תיקון בתקנות לשעת חירום הגבלת מספר העובדים, במסגרתו נקבע כי בין התאריכים 8.4.20 בשעה 15:00 עד ה- 10.4 בשעה 6:00, במקום עבודה ביישוב שמרבית תושביו הם יהודים, לא ישהו עובדים כלל, אלא אם זה הכרחי לשם שמירה על מקום העבודה, תחזוקתו או ביצוע פעילות חיונית או דחופה בו ובלבד שצמצם, ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש למטרות האמורות ושמספר העוסדים לא יעלה על המגבלה שהיתה עוד קודם בתקנה

יצוין שלא נעשתה הגבלה דומה על עסקים שמוחרגים מהמגבלה הכללית (עד עשרה עובדים או עד 15%) לפי התוספת לתקנה. כמו כן, בוצע שינוי למפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, כאמור בתיקון.

קישור לידיעה העדכנית באתר הלשכה לגבי תקנות הגבלת מספר העובדים מיום 7.4.2020

 

מבירור חוזר מול משרד הכלכלה, גם לאחר תיקונים אלו לתקנות אין צורך באישורי מעבר או אישורי תנועה כמפורט בעדכון שבקישור שלהלן


עדכון נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התיקונים בתקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך תיקון התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

מענה לשאלות ממשרד הכלכלה והתעשייה בנוגע לתקנות שעת החירום לפסח

למידע נוסף בתחום זה