פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למעסיקים עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום

ביום 15.3.21 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021 להעניק פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בין חודשים אפריל 2020 לחודש אפריל 2021.

עד לתיקון החוק חלה חובה על המעסיק לשלם למשך חודשיים הראשונים של החל"ת דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדיהם. והחל מהחודש השלישי על העובד לשלם את התשלומים בעצמו. כמו כן, מעסיקים ששילמו את דמי הביטוח עבור החל"ת רשאים לנכות משכר העובדים את התשלום שהעבירו לביטוח לאומי בגין החל"ת עם חזרתם לעבודה.

עתה נקבע כי המעסיקים יקבלו פטור מהתשלומים הנ"ל עבור כל עובד ששהה בחל"ת חודש קלנדרי אחד לפחות בין החודשים אפריל 2020 לאפריל 2021. וזאת מבלי שיפגעו זכויותיהם הסוציאליות של העובדים.

שר האוצר יוכל להאריך את הפטור עד יוני 2021 בהתאם לצורך.


לעדכון בנושא הארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למעסיקים עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום עד ליום 30 יוני 2021 - לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה