הארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למעסיקים עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום עד ליום 30 יוני 2021

כזכור ביום 17.3.21 פורסם חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א -2021 לפיו ניתן פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בין חודשים אפריל 2020 לחודש אפריל 2021.


ביום, 31.5.21 פורסם צו הביטוח הלאומי (הארכת התקופה הקובעת לפטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה), התשפ"א -2021, שמאריך את הפטור עד ליום 30 יוני 2021.


שימו לב, הפטור הוא מתשלום דמי ביטוח ולא מדיווח, ולכן יש לדווח לביטוח לאומי על העובדים שהיו בחל"ת באופן הבא:

  • הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 יעשה באמצעות טופס 126 סופי - דיווח מס' 3, משרה 22 (עובד בחל"ת).
  • הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 יעשה באמצעות טופס 126- דיווח מס' 1, משרה 22 (עובד בחל"ת).


למידע מלא בנושא לחצו על הקישור

למידע נוסף בתחום זה