הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בזמן משבר הקורונה 4.10.2020

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם ׁ(4/10/2020ׂׂׂ) הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה החדש).


להלן עיקרי ההודעה:

ההודעה מתירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של 1/4 שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14 ביום עבודה וזאת בנוסף לזכות להפסקה שקיימת לעובד לפי כל דין.


תוקף ההיתר  - ההיתר יעמוד בתקופו מיום פרסמו ה-4.10.2020 עד ליום 31.10.2020


תחולת ההיתר על מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים: 

מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם להיתר, בכפוך לכך שמתקיים אצלו אחד מהתנאים הבאים:

  • ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי ההיתר, 20% לפחות ממצבת העובדים נעדרו מהעבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, וכן בתנאי שלא ניתן לבצע את העבודה על ידי העובדים הקיימים בתפוקה זהה. וזאת ללא עבודה בשעות נוספות לפי היתר זה.
  • במקום עבודה שבו מועסקים עובדים במשמרות או בקפסולות ולפחות 20% מהעובדים באותה משמרת או הקפסולה נעדרו, בנסיבת שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא ע"י עובדי אותה משמרת או קפסולה.

 

למידע נוסף על האפשרות הגשת בקשות בחוק שעות עבודה ומנוחה עקב נגיף הקורונה החורגת מההיתר הכללי לחצו כאן

 

לעיונכם מצורפת ההודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.

למידע נוסף בתחום זה