הגשת בקשה להיתר העסקה בשעות נוספות מעבר להיתר הכללי

אפשרות הגשת בקשות בחוק שעות עבודה ומנוחה עקב נגיף הקורונה החורגת מההיתר הכללי יתאפשר מהתאריך 17.3.2020.

 

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה (nCov- 2019 Coronavirus Novel )(לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-0590 ,"עלו סוגיות שיתכן ולא יינתן להם מענה במסגרת היתר זה.

 

ככל שצרכי מקום העבודה וצרכי העובדים מצריכים התאמה שונה מהאמור בהיתר שפורסם, ניתן להגיש בקשה נפרדת החורגת מההיתר הכללי האמור. כמו כן ניתן להגיש בקשה נפרדת החורגת מהוראות החוק לעניין היקף עבודת לילה.

 

לבקשות ופניות בנושא ניתן לפנות בכל עת לתחום שעות עבודה ומנוחה, במנהל ההסדרה והאכיפה. הבקשות יבחנו בהתאם לנסיבות ולצרכים הייחודים בתקופה זו, זאת בכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה ולזכויות העובדים.

 

להגשת בקשה וליצירת קשר עם התחום ניתן לפנות:
מס טלפון: 03-7437913/4/8
דוא"ל: hasdaras@economy.gov.il , avih2@economy.gov.il

 

למידע נוסף בנושא אפשרות הגשת בקשות בחוק שעות עבודה ומנוחה עקב נגיף הקורונה החורגת מההיתר הכללי לחצו כאן 

 

מצ"ב מכתב נלווה ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  

למידע נוסף בתחום זה