הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בזמן משבר הקורונה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם ׁ(18/3/2020ׂׂׂ) ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה החדש)

 

ההודעה מתירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ההיתר תקף ל-60 ימים הקרובים.

 

למידע נוסף על האפשרות הגשת בקשות בחוק שעות עבודה ומנוחה עקב נגיף הקורונה החורגת מההיתר הכללי לחצו כאן

 

מצ"ב הצו לעיונכם

למידע נוסף בתחום זה