הארכת תשלום דמי האבטלה והקלות נוספות עד יום 30.6.2021

ביום 29.7.2020 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)התש"ף, 2020. במסגרתו אושרו מספר תכניות כלכליות לסייע למשק להתמודד עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה. החוק כולל, בין השאר, הקלות שונות בזכאות לדמי אבטלה, מענקים לבני 67 ומעלה ולבעלי שליטה.


ההקלות תקפות מ-1.8.2020 עד ל-30.6.2021 או עד 30 יום לאחר ששיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, לפי המוקדם מביניהן.

 

להלן עיקרי ההקלות על פי חוק:

 

(1.) הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה:

בהתאם לחוק תקופת הזכאות לדמי אבטלה תוארך אוטומטית למי שנגמרו לו ימי האבטלה, תשלום עד ל-30.6.2021.
יצויין כי גם אם שנת האבטלה תסתיים, לא יהיה צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה, והביטוח הלאומי יאריך את הזכאות באופן אוטומטי.

גובה תשלום דמי האבטלה
החוק קובע כי במהלך תקופה זו תשלום דמי האבטלה ישתנה בהתאם לשיעור האבטלה במשק, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובשיעור אבטלה מסוים הוא יפסק בהתאם לאמור להלן:

  • תשלום רגיל: במצב בו שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ-10%, תשלום דמי האבטלה יישאר כפי שהוא.
  • תשלום מופחת: במצב בו שיעור האבטלה במשק יהיה בין 7.5% ל-10%, תשלום דמי האבטלה יופחת למי שנגמרו ימי האבטלה ויעמוד על-90%
    תשלם דמי האבטלה בשיעור מופחת של 90% יתבצע 30 ימים לאחר מועד פרסום שיעור האבטלה במשק על די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  • הפסקת התשלום: אם שיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, תשלום דמי האבטלה ייפסק לאחר 30 יום ממועד פרסום שיעור האבטלה.
    כלומר, מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יפסיק להיות זכאי לדמי אבטלה ב-30.6.2021 או 30 יום לאחר ששיעור האבטלה יירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם.

 

(2.) חישוב השכר הקובע לדמי אבטלה:

מי שהיה זכאי לדמי אבטלה על בסיס שכר מסויים והתחיל עבודה חדשה בשכר נמוך יותר מהשכר הקודם והוצא לחל"ת או שיפוטר, דמי האבטלה ימשיך לקבל את דמי האבטלה כפי ששולמו עד עכשיו. לא יהיה חישוב חדש את דמי האבטלה לפי השכר הנמוך.

 

(3.) קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום:

תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה קוצרה ל- 14 ימים במקום 30 ימים. כלומר, מי שהוצא לחל"ת יהיה זכאי לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 14 ימים לפחות (במקום 30 ימים).

 

(4.) הגדלת דמי האבטלה למי שטרם מלאו לו 28 ויש עמו ילד:

סכום דמי האבטלה שיקבל מובטל שטרם מלאו לו 28 ויש עמו ילד יחושב כמו מובטל שמלאו לו 28.
לסכומי דמי האבטלה לפי גיל לחצו כאן

 

(5.) סכום דמי האבטלה המרבי לא יופחת מהיום ה-126:

סכום דמי האבטלה המרבי מהיום ה-126 יישאר 422.04 ₪ ליום, ולא יופחת ל-281.36 ₪

 

(6.) תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל חוזר:

בתקופה זו לא יקוצרו ולא יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר ויהיו בשיעור מלא (ולא בשיעור של 80% מהימים ו- 85% מסכום דמי האבטלה כפי שהיה עד כה).

 

(7.) מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה:

הארכת תקופת הזכאות לקבלת מענקי הסתגלות עד יוני 2021, במקום עד אמצע אוגוסט. המענק יוענק למפוטרים ומי שהוצאו לחל"ת, עפ"י הצהרתם. לקישור למסמך באתר - לחצו כאן.

 

(8.) מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים:

מתן מענק של עד 15,000 שקלים חדשים, אחת לחודשיים עד ליוני 2021, כרשת ביטחון סוציאלית אישית נוסף על הסיוע שניתן לעסק. למי בתקופת הזכאות, חלה ירידה של לפחות 40% במחזור עסקאותיו, ושהכנסתו החייבת במס אינה עולה על 651,000 ₪.

 

(9.) תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית:

מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא (ולא בשיעור של 70% כפי שהיה עד כה).

 

(10.) משיכת קרנות השתלמות:

מתן אפשרות עבור מי שהם או בן זוגם פוטרו, הוצאו לחל"ת או חלה ירידה בהכנסתם ושצברו כספים בקרנות השתלמות, למשוך את הכספים מהקרן גם לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיום הפקדתם לראשונה, בלי שיחול עליהם מיסוי עודף, בתנאי שלא יעלו על סכום של 7,500 שקלים בחודש, למשך 6 חודשים, כדי לאפשר להם מיצוי של מקורותיהם הכלכליים.

למידע נוסף בתחום זה