הארכת ההקלות לקבלת דמי אבטלה החל מיום 7.7.2020

ביום 7.7.2020 פורסם תיקון לחוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס 216)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף 2020-לפיו הוארכה תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה והוארכו ההקלות לקבלת דמי אבטלה בהתאם להודעת הביטוח הלאומי כדלקמן:

 

הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל- 16.8 למי שנגמרו ימי הזכאות:

לגבי מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך, וכן מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.20 והפסיק לעבוד מ-1.3 עד 16.8 - תקופת הזכאות לדמי אבטלה תוארך עד ל-16.8.20.

לתשומת לב! המשך התשלום יהיה אוטומטי למי ששנת האבטלה שלו עדיין בתוקף, וגם למי שהסתיימה שנת האבטלה מ-1.3.20 ואילך.

כלומר, מובטלים שקיבלו דמי אבטלה בזמן המשבר, ושנת האבטלה שלהם הסתיימה לאחרונה, לא יצטרכו להגיש תביעה חדשה. הביטוח הלאומי נערך לחדש את התשלום באופן אוטומטי, אם טרם היתה חזרה לעבודה.

 

תשלום דמי אבטלה למי שסיים את ימי הזכאות שלו בחודשים ינואר ופברואר 2020:

לגבי מי שנגמרו לו ימי האבטלה בחודשים; ינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה - יקבל דמי אבטלה החל מ- 1.7.20 עד 16.8.20.

לקבלת דמי האבטלה יש להתייצב אונליין באתר שירות התעסוקה.
לתשומת הלב! התשלום יהיה באופן אוטומטי למי שהתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך להגיש תביעה.

 

קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה למי שפוטר עד 16.8:

מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת מ- 1.3.20 עד 16.8.20, ויש לו לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. במקרה זה הזכאות היא למחצית ממספר הימים המרבי לימי האבטלה לעומת מי שצבר 12 חודשי עבוד (לפי הטבלה להלן).
לתשומת לב! ביטוח לאומי יבדוק שוב את התביעות שנדחו בשל אי צבירת תקופת אכשרה למי שהפסיקו לעבוד מ- 1 במאי 2020, ויעדכן את הזכאים.

 

מספר הימים המרבי לקבלת דמי אבטלה עבור 6 חודשי אכשרה:

מספר הימים המרבי שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע בהתאם לגיל ומספר התלויים בך (בן זוג תלוי, בת זוג תלויה, ילד).

3 תלויים ויותר

עד 2 תלויים​

קבוצת גיל

69 ימים

​25 ימים

עד 25​

69 ימים

34 ימים

25 עד 28​

​69 ימים

​50 ימים

28 עד 35​

87 ימים

69 ימים

​35 עד 45

​87 ימים

​87 ימים

45 ומעלה​

 

מספר הימים המרבי לקבלת דמי אבטלה עבור 12 חודשי אכשרה:

3 תלויים ויותר

עד 2 תלויים​

קבוצת גיל

138 ימים

50 ימים

עד 25​

138 ימים

67 ימים

25 עד 28​

138 ימים

​100 ימים

28 עד 35​

175 ימים

138 ימים

​35 עד 45

175 ימים

​175 ימים

45 ומעלה​

 

קישור לידיעה בנושא תשלום דמי אבטלה מיום 12.3.2020

למידע נוסף בתחום זה