תשלום דמי אבטלה לעובדים בחל"ת עקב הקורונה

המוסד לביטוח לאומי מודיע כי עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום עקב הקורונה, זכאי לקבלת דמי אבטלה בכפוף לעמידה בתנאי הסף. זאת, גם אם לזכותו ימי חופשה ובתנאי שהחל"ת הינו ל- 30 ימים לפחות.

את התביעה לדמי אבטלה ניתן להגיש באתר הביטוח הלאומי, קישור לטופס תביעה לדמי אבטלה בביטוח לאומי: לחץ כאן

 

יש לצרף לתביעה את אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) - המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום הצפויה. קישור לטופס (בל/1514): לחץ כאן

 

במקביל יש להירשם בשירות התעסוקה, את ההרשמה הראשונית בשירות התעסוקה ניתן לבצע גם באינטרנט בקישור הבא: לחץ כאן

 

קישור לידיעה בנושא הארכת תשלום דמי האבטלה עד ליום 16.8.2020

למידע נוסף בתחום זה