סיום תקופת ההקלה לקבלת דמי אבטלה אחרי תקופת אכשרה של 6 חודשים

כזכור ביום 27.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020, במסגרתן נתנו מספר הקלות בנוגע לזכאות לקבלת דמי אבטלה; לרבות קיצור תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה מ - 12 חודשי עבודה ל- 6 חודשים, למי שהפסיק לעבוד, בשל פיטורים או חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה. קישור לידיעה בנושא כפי שפורסמה באתר הלשכה

 

הקלה זו הוגבלה לתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 19 באפריל 2020. כלומר החל מיום 20.4.2020 הזכאות לדמי אבטלה בגין הוצאה לחל"ת או פיטורים מותנית, בתקופת אכשרה של 12 חודשים.

למידע נוסף בתחום זה