הארכה אוטומטית של תקופת החל״ת לצורך קבלת דמי אבטלה

ביום 12.4.20 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה במקרה של הארכת תקופת החל"ת, אין צורך בדיווח לביטוח לאומי על כך. תקופת החל"ת תוארך באופן אוטומטי.

עוד פורסם כי בימים הקרובים תעלה לאתר האינטרנט מערכת בה יהיה ניתן לדווח לביטוח לאומי על מועד החזרה לעבודה.

במישור יחסי עבודה: 
בכל מקרה מובהר כי מבחינת יחסי עבודה עדיין חלה על המעסיק החובה למסור לעובד הודעה על הארכת תקופת החל"ת.

למידע מפורט בנושא חל"ת

למידע נוסף בתחום זה