סיוע בישום הצעות לצמצום חשיפות של עובדים – הודעת המעבדה הארצית לגהות תעסוקתית

המעבדה הארצית לגהות ולתעסוקה פונה בבקשה לקבלת מידע שיסייע בצמצום חשיפות של עובדים לסיכונים במקום עבודתם.

המעבדה הארצית לגהות תעסוקתית ע"ש ניסים פרופטה היא חלק אינטגרלי ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומהווה מוקד ידע ומידע בכל הקשור להערכת חשיפה של עובדים לגורמים מזיקים במקומות העבודה.

 

המעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית מעוניינת להרחיב הידע הקיים אצלה ולהיחשף למידע חדש אודות אמצעים, תהליכים או חומרים באמצעותם ניתן להפחית חשיפת העובדים לגורמים כימיים ורעש.

המעבדה פונה למפעלים, למעבדות, מכוני  מחקר, יצרני ציוד או חומר, או כל גוף אחר, אשר מפתח/ בוחן יעילות של חומרים, שיטות או כלים לצמצום או מניעת חשיפת העובדים, מוזמנים  לפנות למעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית ולשתף בהצעותיו.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה