רישוי עסקים במסלול תצהיר

החל מ-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק.

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ז 2017. (מצ"ב)

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות.

 להלן מספר קישורים רלוונטיים באתר נציבות כיבוי אש:

1. עסקים במסלול תצהיר - רשימת דרישות בטיחות אש (מפרטים)

2. חוברת הסבר לפריט רישוי - מסלול בתצהיר

3. תצהיר מבקש רישיון עסק במסלול תצהיר

4. עדכון חדש בנושא: דרישות בטיחות אש בעסקים קיימים 

למידע נוסף בתחום זה