קול קורא להערות הציבור – המלצות ועדת ההיגוי להסרת חסמים ביבוא אישי

ועדת ההיגוי לבחינת חסמים בתחום היבוא אישי מפרסמת את המלצותיה להערות הציבור.

הוועדה, המורכבת מנציגי משרדי הממשלה השונים, מיפתה את החסמים העיקריים בתחום הייבוא האישי וגיבשה המלצות שביישומן הצרכן הישראלי יוכל ליהנות מיבוא אישי של מוצרים באופן קל, נוח ושקוף, ועל ידי כך להפחית את יוקר המחייה ולהגדיל את מגוון המוצרים לצרכן.

 

ועדת ההיגוי מבקשת להזמין את הציבור להעביר אליה את עמדותיו אודות דו"ח הוועדה המפורסם בזאת.
את העמדה יש להגיש לדואר אלקטרוני: 2754@mof.gov.il
עד ליום ה', 30 בנובמבר 2017 בשעה 10:00. עמדות שיועברו לאחר המועד האמור לא יוצגו בפני הוועדה.

 

קישור לקול הקורא ולדוח הוועדה

קישור לקול הקורא

קישור לדוח הוועדה

למידע נוסף בתחום זה