סיכום דיון מס' 12 - הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה - בטיחות אש בבניינים

אנו מביאים לידיעתכם את סיכום דיון מס' 12 - הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה - בטיחות אש בבניינים מיום 15 באוגוסט 2017. בין הנושאים שסוכמו סוגיות של נעילת דלתות בבתי ספר, מערכת ספרינקלרים בגני ילדים, מרחקי הליכה במבנה לאחסנת מצברים, חומרי ציפוי וגימור בתקן ת"י 921, הפרדות אש במחסני שירות, חדר מדרגות מוגן-שינוי תצורה( שינוי תוואי), רכזת גילוי אש בתמ"א 38, לולים - דרישה לעמידה בתקן ישראלי ת"י 921 וסידורי שליטה בעשן על פי חלק בנין.

 

סיכום דיון מס' 12 - הועדה להטמעת תקנות התכנון והבניה - בטיחות אש בבניינים

למידע נוסף בתחום זה