הצעת מועמדים לוועדת מומחים 82417

הצעת מועמדים לוועדת מומחים 82417 "מערכות גילוי אש: התקנה ודרישות" שתכין את הרויזיה לת"י 1220-3 : מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות

בימים אלה עומדים להקים את ועדת המומחים מס' 82417 שם מערכות גילוי אש: התקנה ודרישות שתעסוק בהכנת רוויזיה הדנה בת"י 1220 חלק 3 : מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות.

 

ניתן להגיש מועמדות לוועדת המומחים שלעיל, בצירוף קורות חיים רלוונטיים לנושא.

 

את ההצעות יש להגיש עד ליום 13 באוגוסט 2017  לידי עמית אסא-ווקסלר (רכזת ועדה טכנית 824- מערכות גילוי ואזעקה הח"מ),  רק על גבי הטופס המצורף.

למייל: amit_as@sii.org.il

למידע נוסף בתחום זה