עתרנו לבג"צ נגד שר הכלכלה, משרד הכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים: בטלו את התיקון לחוק ההגבלים העסקיים המעניק לרשות סמכויות על

בתאריך 12.09.18 עתרנו לבג"צ (מס' עתירה 6500/18) בדרישה למתן צו על תנאי לביטול תיקון מס' 20 לחוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20 - מתן הוראות ליבואן ישיר - הוראת שעה) שפורסם ברשומות בספר החוקים של מדינת ישראל 2745 ביום 26/7/2018.

אנו סבורים כי יש לבטל תיקון זה בהיותו:

א. מפלה סלקטיבית מגזר עסקי ספציפי - קבוצת מפעלי תעשיה המייצרים מכוח הסדר עם גורם בחו"ל, ויבואנים ישירים - ופוגע בשוויון.

ב. פוגע בחופש העיסוק.

ג. פוגע בכללי הצדק הטבעי וביסודות המשפט בישראל, בהקנותו לממונה על ההגבלים העסקיים סמכות-על דרקונית להטיל הוראות על גופים עסקיים רק על סמך מעמדם (אפילו לא ביצעו כל פעולה) ורק בשל חשש ללא צורך בתשתית עובדתית.

ד. מעניק כח בלתי מידתי וללא תחימה של שיקול הדעת לרשות ההגבלים העסקיים וכל זאת בהיעדר תשתית ראייתית ולו לכאורה, להטלת ההוראות על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים ולהגבלת הניהול העסקי.

ה. נוגד עקרונות יסוד של דיני ההגבלים העסקיים.

ו. נוגד אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל חתומה עליהן.

 

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "חוק זה מנפץ את כל יסודות המשפט והערכים הדמוקרטיים בישראל כפי שהכרנו עד היום. מתפתחת תרבות משפטית מאוד מסוכנת, על פיה כאשר שואפים להטיל גזרות על המגזר העסקי, הכל מותר; מותר אפילו לסתור את כללי הצדק הטבעי ויסודות המשפט בישראל. חייבים לפקוח את העיניים ולהבין מה באמת אנו עושים ועד כמה הרחקנו לכת".

 

עתירה זו מבקשת למנוע פגיעה בחופש העיסוק של קבוצת מפעלי תעשייה, המייצרים מכוח הסדר עם גורם חוץ, ויבואנים ישירים. חופש העיסוק במדינת ישראל הוא זכות חוקתית שזכתה למעמד על-חוקי בשיטת המשפט הישראלית. החוק שולל מהם להתחרות במשק הישראלי באופן שווה ובתנאים שווים כמו כל גורם עסקי אחר.

 

העתירה הוכנה ע"י עו"ד שלומי לויה, סמנכ"ל משפט וממשל והיועץ המשפטי של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

 

לכתבה נוספת בנושא לחצו כאן 

לצפייה בעתירה המלאה שהוגשה 

לצפייה בכתבה בנושא באתר "כלכליסט"

לצפייה בכתבה בנושא באתר "דה מרקר"

 

למידע נוסף בתחום זה