על רקע הזינוק הגדול ברווחי הבנקים ב-2023: "המדיניות המוניטרית של נגיד בנק ישראל הפרה חמורות את האיזון בין המערכת הבנקאית למגזר העסקי. אין פסול ברווחי הבנקים אך חייבים לשמור על האיזון".

מתקפה חריפה של אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, על נגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון. ברקע נתוני רווחיות הבנקים והירידה בפעילות המגזר העסקי, לין מאשים הבוקר את הנגיד כי לא הפעיל את סמכויותיו החוקיות על המערכת הבנקאית בישראל כדי לשמור נכונה על איזון הכרחי זה. לין אומר כי אין די בהקפאת הורדת הריבית כדי להיאבק באינפלציה, יש לטפל בתמונה כולה ותוצאותיה וכאן כישלונו הגדול של הנגיד, הוא עושה עבודה חלקית.

"לבנק ישראל יש סמכויות פיקוח וסמכויות נוספות על המערכת הבנקאית במדינת ישראל" טוען לין, ומצביע על הרווחיות העצומה של הבנקים, 25 מיליארד בשנת 2023, למול הקשיים של המגזר העסקי ומשקי הבית. "נגיד בנק ישראל לא הפעיל את סמכותו והדבר בא לידי ביטוי ברווחיות הגדולה של הבנקים, בעוד המגזר העסקי ומשקי הבית נאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים גדולים. אין זה סביר שבעוד הריבית על הפיקדונות יורדת, הריבית על המינוס נשארת גבוהה. רק לפני מספר חודשים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציגה נתונים קשים על ירידה בפעילות המגזר העסקי, ברבעון האחרון של 2023 ירידה של 32% בפעילות העסקית ו-27% בצריכה הפרטית, מספר העסקים הנסגרים גדל ועסקים רבים אומרים נואש ועומדים למכירה. כישלונו הגדול של הנגדי בולט בכל שחלק גדול מרווחי הבנקים הם עדיין העמלות המושתות על כל מבקשי האשראי".

למידע נוסף בתחום זה