נשיא איגוד לשכות המסחר אוריאל לין פנה לשרת המשפטים איילת שקד, נגד המגמה המרחיבה את סמכויות הרשות להגבלים העסקיים עד להפיכתה לרשות-על רגולטורית

לין דורש מרוה"מ להקים ועדה ציבורית, בהחלטת רוה"מ או החלטת הממשלה, שתבחן את התפתחות חוקי ההגבלים העסקיים על כל ההיבטים, הן באשר לאופי הסמכויות והן באשר ליחסי הגומלין מול המגזר העסקי.

בסוף חודש יולי 2018 עבר תיקון מס' 20 לחוק ההגבלים העסקיים- מתן הוראות ליבואן ישיר ומפעל תעשיה (המייצר מכוח הסדר עם גורם בחו"ל) על סמך חשש בלבד.

 

כזכור, איגוד לשכות המסחר עתר (12.9.18) לבג"צ (מס' עתירה 6500/18) נגד משרד הכלכלה, שר הכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים, בדרישה להוציא צו על תנאי לביטול תיקון זה. מהעתירה עולה כי

התיקון פוגע בשוויון, בכללי הצדק הטבעי וביסודות המשפט בישראל, בהקנותו לממונה על ההגבלים העסקיים סמכות-על מופלגת להטיל הוראות על מגזר עסקי ספציפי - קבוצת מפעלי תעשיה המייצרים מכוח הסדר עם גורם בחו"ל, ויבואנים ישירים, וזאת בהיעדר תשתית עובדתית ראייתית כלשהי, כשהטריגר שעליו נשען התיקון לחוק, הוא 'חשש' בלבד.

 

בעתירה נטען כי התיקון לחוק מתערב בצורה בוטה שלא לצורך בחופש החוזים וההתקשרות בין היבואן הישיר לבין הספק, שכן ניתנה לממונה על ההגבלים העסקיים סמכות בלתי מוגבלת לקבוע - בדיעבד - למשל, שהוראות מסוימות בהסכם ההתקשרות לא תחולנה וכן שפעולות של אותו מפעל או יבואן ישיר ייחשבו מעתה אסורות, על אף שאין בדין כל הוראה האוסרת אותן. ישראל מענישה יצרנים ויבואנים בשל כך שהשקיעו מאמצים להחדרתו של מותג זר לישראל והצליחו לשווקו.

 

בנוסף לכך, על הפרק עומד כעת תיקון חקיקתי נוסף: הצעת חוק - חיזוק האכיפה והקלת רגולטורי, שתידון ב-19.11.18 בוועדת הכלכלה. ההצעה מרחיבה את האפשרות להגדיר מונופול גם למי שמחזיק 'כוח שוק משמעותי' מעבר להגדרה הכמותית של מעל 50% מהשוק הרלוונטי, מסירה את המגבלה על סכום העיצום הכספי וכו'.

 

לאור זאת, פנו אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ושרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים אל שרת המשפטים, בה הם ציינו, בין היתר – "ואולי החשוב מכל, אין זה נכון לבנות בישראל רגולטור על,  שפורש כנפיו על כל תחומי התחרות במשק. יצירת תחרות במשק היא במסגרת האחריות של כל שרי הממשלה, כל שר בתחומו. שינוי השם המבוקש מרשות ההגבלים העסקיים לרשות התחרות הוא לא רק שינוי סמנטי, אלא שינוי מהותי בחשיבה ובתפיסה ועלול ללמד על צמצום סמכויות ואחריות הממשלה בכל הקשור ביצירת תחרות בהמשך והעברתן לרגולטור".

 

בעקבות מכתב זה, נועדו לין וברוש עם שרת המשפטים והציגו בפניה את המגמה המתפתחת המרחיבה את סמכויות הרשות והופכת אותה לסוג של רשות-על רגולטורית. בפגישה השרה הביעה הסכמה להצעתם כי תוקם ועדה ציבורית שתבחן את התפתחות חוקי ההגבלים העסקיים.

 

בהמשך לפגישה זו, לין הוציא מכתב לרוה"מ עם ההצעה להקים ועדה ציבורית ובו ציין כי: "החקיקה שהועברה בעבר וגם מגמת החקיקה המתקבעת כיום מקימה בישראל רשות על-רגולטורית, אשר כמעט מבטלת את חופש הניהול העסקי או למצער מצמצמת אותו במידה משמעותית, כפי שלא היה בעבר. זו תהיה מעין דיקטטורה של המגזר העסקי".

 

לכתבה שהתפרסמה בנושא ב"כלכליסט" לחצו כאן 

למידע נוסף בתחום זה