אפקטיביות המדיניות להפחתת הרגולציה תושג באמצעות תיקונים בהחלטת ממשלה 2118 ורתימת כלל משרדי הממשלה ליישומה

בעקבות פרסום "הספר להפחתת הנטל הרגולטורי 2017" על ידי משרד ראש הממשלה, ציין עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, כי יש להעריך מאד את עבודת משרד ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו בהובלת המהלכים להפחתת נטל הרגולציה בישראל, יחד עם זאת, אפקטיביות המדיניות להפחתת הרגולציה תושג באמצעות תיקונים בהחלטת ממשלה 2118 ורתימת כלל משרדי הממשלה ליישומה".

 

לדבריו, עודף הרגולציה גוזל משאבים אדירים מהמשק, ופוגע קשות בצמיחה ובפוטנציאל לגידול התוצר לנפש.

 

יחד עם זאת, ציין עו"ד לין, לא ניתן להתעלם מכמה ליקויי יסוד במאמץ הכולל של הממשלה להפחתת הרגולציה:

  • בהחלטה 2118 להפחתת הרגולציה מסוף 2014, החריגו מספר רגולטורים, בהם תאגידים סטאטוטוריים, ואגף שוק ההון הביטוח והחיסכון. החרגה זו הייתה שגיאה קשה מאד, המשתקפת בבירור בעובדה שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בתקופה של שנתיים הוציאה 186 חוזרים, הוראות, הבהרות וחוקים חדשים.
  • חלק ממשרדי הממשלה אינם משתפים פעולה, והבולטים בהם - הרשות להגנת הצרכן והרשות להגבלים עסקיים במשרד הכלכלה ומשרד הבריאות: מבדיקתנו עולה כי בכנסת ה- 20 , שלוש שנים מאז החלטה 2118 , חוקקו 22 יוזמות חקיקה ממשלתיות בעלות אופי רגולאטורי, 20 יוזמות חקיקה פרטיות בעלות אופי רגולאטורי, ו-40 תקנות צווים והוראות מינהל.

 

לדברי נשיא איגוד לשכות המסחר, "אם ראש הממשלה שואף שהפחתת נטל הרגולציה אכן תושג במלוא האפקטיביות על מנת להעניק תנופה מחודשת לצמיחה, יש לתקן את החלטה 2118, לבטל את כל החריגים ולחייב את כל משרדי הממשלה לשתף פעולה באופן מלא."

 

כידוע, איגוד לשכות המסחר פועל באופן נמרץ להפחתת נטל הרגולציה על המגזר העסקי וקיים כנס מיוחד ששיקף ליקויים חמורים בעול הרגולציה על העסקים. ואכן, בהמשך לפעילות זו ודרישה חוזרת ונשנית של האיגוד, 'הספר להפחתת הנטל הרגולטורי 2017' כולל לראשונה, מאז החלטת הממשלה, דיווח ומעקב אחר ביצוע תכניות משרדי הממשלה בין השנים 2015 – 2017.

 

אנו נמשיך לעקוב ולהבטיח את הפחתת הרגולציה על ידי כל הרגולטורים, בהתאם להחלטת הממשלה ובהתאם לתכני ספר הפחתת הנטל הרגולטורי 2017. לצפייה במאבקנו ברגולציה לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה