הבהרה: עיריית גבעתיים הגישה בקשה לאישור חריג להפחתת ארנונה לשנת 2014

איגוד לשכות המסחר קיבל לידיו מסמכים, המעידים על כך, שעיריית גבעתיים הגישה בקשה לאישור חריג להפחתת ארנונה לשנת 2014.
על פי החומר שהגיע לידינו, עולה, כי עיריית גבעתיים, הגישה בקשה למשרד הפנים להפחתה חריגה של הארנונה למספרות בשנת 2014 על-ידי שינוי סיווגן. ההפחתה שהתבקשה על ידי עיריית גבעתיים הייתה בשיעור של 5.63% עד 46.85% והשינוי בסיווג למספרות היה אמור להביא להפחתת הכנסה שנתית של עיריית גבעתיים בכ-88,000 ₪.

איגוד לשכות המסחר משבח את עיריית גבעתיים על צעדה זה.

אם ניתן היה להבין, מהידיעה שפורסמה באתר הלשכה ביום 25.11.2014, כי עיריית גבעתיים הגישה בקשה להעלאה חריגה של ארנונה וסורבה, אין לנו אלא להתנצל על כך.
למידע נוסף בתחום זה