עתרנו לביה"ד הארצי לעבודה בדרישה כי יתערב ללא שהות ויוציא צווי מניעה כנגד קיום השביתה הבריונית והבלתי חוקית בנמלי הים

איגוד לשכות המסחר עתר לבית הדין הארצי לעבודה (עתירה סק"כ 56051-01-22) בדרישה להתערבותו המידית וללא שהות של ביה"ד כי יוציא צווי מניעה כנגד פריצתה של השביתה בנמלי הים חיפה ואשדוד וכן בחברות התעבורה הימית בחיפה ובאשדוד, המתוכננת ליום 1 בפברואר 2022 ואילך.

כמו כן העברנו בקשה לביה"ד הארצי לעבודה שיוציא צו המורה לעובדי הנמלים להמשיך בעבודה סדירה ורגילה מבלי להוריד את התפוקות ו/או לקיים עיצומים מכל סוג ומין שהם, באופן שהעבודה תמשיך להתנהל במצב תקין וסדיר ובתפוקה מלאה ובאופן שבו תתאפשר גם פריקה של אניות מטען כללי בנמל המפרץ או בכל רציף תשתיתי אחר שיכול ומוכן לקלוט את אותן אניות.
האיגוד גם דורש הוצאת צו מוחלט האוסר על עובדי הנמלים לפעול נגד כניסת אניות לרציפי הנמלים החדשים לצורך פריקת מטען כללי.
העתירה הוכנה והוגשה על ידי עוה"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי וסמנכ"ל משפט וממשל באיגוד לשכות המסחר.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "דווקא בתקופה זו, כאשר הנמלים הוותיקים לא עומדים בעומס פריקת מטעני הייבוא הכללי ותפקוד המשק נפגע, רוצים עובדי נמלי הים למנוע הפעלת רציפי נמל הן בחיפה והן באשדוד שעומדים ריקים, ופריקת הסחורות בהם תקל מאוד בהפחתת הגודש ותסייע בשחרור הפקק וניצול תשתית מדינה. ההסתדרות מעדיפה שתשתיות לאומיות אלו תיוותרנה ללא שימוש, שהמצב הכאוטי בנמלים יימשך, שהיבואנים ימשיכו לדמם כספים, שהציבור כולו ישלם מחיר כבד ביותר על לא עוול בכפו, אבל העיקר הוא שלא תהיה תחרות ותהיה בלעדיות לנמלים הוותיקים במטען כללי."

לין: "המגזר העסקי והציבור בכללו משלמים מחיר כבד מאד על שממשלת ישראל נכשלה בביצוע חובתה הבסיסית כלפי היצואנים, היבואנים והציבור בכללו. ממשלת ישראל היתה חייבת לדאוג שהתשתית כולה תפעל ביעילות. אוזלת ידה עד היום עודדה אצל ועדי הנמלים את התחושה שהם יכולים להשבית את תשתית הנמלים תוך גרימת נזק כבד למשק."


השביתה בלתי חוקית ללא עילה מוכרת בדין מהסיבות הבאות:

  1. היא נועדה להפעיל לחץ פסול כדי לסכל רכיב חשוב ברפורמה בשוק הנמלי;
  2. היא מבקשת לעגן הלכה למעשה בכוח לא לגיטימי מה שלא עוגן בהסכמי הרפורמה;
  3. היא נועדה להפוך את עובדי הנמלים הוותיקים למובלעת חסינה במשק הישראלי מפני התמודדות בפני יעילות, התייעלות ותחרות בכל הקשור למטען כללי;
  4. היא מעמידה אינטרס של קבוצת לחץ חזקה של מעטים מעל האינטרס הציבורי;
  5. היא נועדה לסכל שימוש מוצדק בתשתיות הלאומיות של המדינה כדי להקל על עומס לא סביר בנמלים הוותיקים.

מצורפת ההודעה המלאה + העתירה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה