עו"ד אוריאל לין | נשיא איגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 19/02/2017

הפחתת מס- לא בכל מקרה

יו"ר ועדת הכספים בכנסת, חה"כ הרב משה גפני, מציע להפחית את המס על רווחים המופקים מרכישת מניות או ניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה של תל אביב.

כיום, מי שמקים עסק ומנהל אותו, הקרוי בעל מניות מהותי, משלם על משיכת רווחים מעסקו שלו 30% מס; זוהי הוראת החוק. וזאת לאחר שכבר שילם מס חברות בשיעור של 25%. מי שרוכש ניירות ערך בבורסה משלם על הרווחים המופקים מס נמוך יותר, 25% בלבד. (תיקון זמני מאפשר משיכת רווחים כנגד מס של 25% לתקופה קצובה עד סוף ספטמבר שנה זו).

ניתן לומר שכיום יש אפליה לטובת משקיע פאסיבי לעומת מי שהוא משקיע אקטיבי הנושא בסיכון של העסק שהוא בעליו. באיזונים שאמורים להיות קיימים במערכת המיסוי במדינה, האם זה נכון להפחית מעבר לכך את הרווחים המופקים מהשקעות בבורסה לעומת רמת המיסוי הנוהגת באשר לבעלי עסקים הנושאים בסיכון?

אין לי כל ספק שכוונותיו של חה"כ גפני הן משוללות כל אינטרס ונובעות מתוך דאגתו האישית והישירה למצב הלא מחמיא השורר היום בבורסה של תל אביב. היא כיום לא מנוף לגיוס כספים על ידי חברות ישראליות המעוניינות להתפתח ולתרום לשגשוג כלכלת המדינה.

ובכל אופן, עולות שתי שאלות עקרוניות: הראשונה, האם כדי לפתור בעיה ספציפית במשק רצוי תמיד להזדרז ולהציע הפחתת מס כמנוף לפתרון? והשניה, האם הבעיות הקיימות היום בבורסה הישראלית מקורן אכן ברמת מיסוי גבוהה? ככל הידוע, המס על משיכת רווחים ברמה של 25% מקובל גם בארצות אחרות בעולם.

השימוש במנוף של הפחתת מס כדי לפתור בעיות במשק רצוי וייעשה מאוד במשורה על שום שהוא פוגע בעיקרון מאוד חשוב הנוגע למבנה מערכת המס כולה. מערכת המס חייבת לשאוף להיות שוויונית ככל האפשר. מדובר בנשיאה בנטל של כל משלמי המס וחייבת להיות הצדקה מאוד עניינית וכבדת משקל למה להפלות משלם מסים אחד על פני משלם מסים אחר.

בעוד שהפחתת נטל המס במקטע מאוד מוגדר נועדה כדי לפתור בעיה תחומית, ערעור עקרון השוויון פועל על חסינותה וחוזקה של מערכת המס כולה. שיקוליו של המשקיע מוטב ולא יהיו מושפעים משיעורי המס אלא משיקולים כלכליים נטו; כך תיווצר תחרות אמת בין סוג השקעה אחד לסוג השקעה אחר.

אם אנו משתמשים במכשיר הפחתת המס כדי לפתור בעיה ספציפית מוגדרת אין שום סיבה שלא נמשיך בתהליך זה כדי לפתור בעיות ספציפיות אחרות, וכך נשחק את מערכת המס כולה.

אבל מעבר לזאת, האם באמת מצבה של הבורסה היום הוא תוצאה של רמת מס גבוהה, או שיש סיבות אחרות הקשורות במצבה העגום? מאוד יתכן שהניהול נכשל, שמבנה העבודה לקוי ושיש עוד גורמי מאקרו כלכליים המשפיעים על כך. בטרם שנציע הפחתת מס, ראוי היה שננתח לעומק ונגדיר את כל הסיבות שבגינן שקעה הבורסה של תל אביב למצבה כיום.

כמי שבזמנו כיהן בתפקיד הממונה על הכנסות המדינה, הייתי מציע, ברמה העקרונית, שלא להיחפז ולהציע הפחתות מסים, על מנת לפתור בעיות כאלה ואחרות במשק הישראלי, אלא לחפש את הפתרון היותר קשה של פתרון בעיות באמצעים אחרים.

למידע נוסף בתחום זה