ניצן ארליך | יו"ר ועדת עסקים קטנים באיגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 29/04/2015

האם העסקים הקטנים יכולים להתמודד עם ריבית הבנקים

לאחרונה פורסמו באמצעי התקשורת פרשנויות לפיהן הבנקים העלו את מרווחי הריבית למשקי הבית ולעסקים על מנת לפצותם על כך שהם לא מרוויחים בפיקדונות השקליים.

כמובן שלעסקים הגדולים העלייה היא הנמוכה ביותר, אך לעסקים הקטנים העלייה היא בשיעורים גבוהים יותר, וברור מאליו שהשפעתה על התנהלותם העסקית גדולה ומשמעותית יותר. השאלה היא - האם יש דרכים להתמודד עם החלטה זו. התשובה היא בהחלט כן.

מניתוח האובליגו בעסקים רבים עולה כי בעלי עסקים רבים אינם מודעים לכלל הביטחונות וההתחייבויות בחשבונם.

הבנקים מעדיפים , בכדי להגן על עצמם, לשעבד כמה שיותר בטחונות ובמקרים רבים אף מעבר להתחייבות של העסק, ולפיכך יש לבצע בדיקה. במקרים רבים יתגלה כי אכן השעבודים, קרי הביטחונות, שלכם גבוהים מההתחייבות שלכם לבנק.

כאשר סך הביטחונות של העסק גבוה, יש לנהל משא ומתן על הריביות וגם על היקף הביטחונות, ובמקרים רבים הבנק יעדיף להפחית את שיעור הריבית מאשר לאבד את העסק כלקוח. מומלץ לנהל משא ומתן גם על ריבית ההלוואה וגם על הריבית של מסגרת האשראי, שהרי אלו הן העמלות המשמעותיות ביותר בניהול חשבון.

אבל יש פתרון נוסף והוא קבלת אשראי דרך קרנות הסיוע לעסקים.

בארץ קיימות כ- 50 קרנות סיוע לעסקים. קרן הלוואות ללא ריבית, קרנות הסוכנות היהודית לסוגיהן, אשר פועלות בעיקר בפריפריה ובעיקר באוכלוסיות חלשות כגון נשים ומיעוטים, קרן קורת ובעיקר הקרן בערבות המדינה. כל הקרנות עובדות עם המערכת הבנקאית!

בקרנות הללו הריבית ידועה וברורה, כאשר היא לרוב זולה באופן משמעותי מהריבית שהבנק גובה באשראי רגיל וישיר. בכלל הקרנות בארץ, הריביות נעות בין פריים + 1.5 ועד מקסימום פריים + 3.5. ומאחר שריבית הפריים נמוכה מאוד, אזי שיעור הריביות הכולל עדיין נמוך מהריביות המוצעות בבנקים.

כך שעדיף לעסקים להגיש בקשה לקבל הלוואה מהקרנות ובדרך זו לקבל אשראי, שלרוב הוא זול יותר מאשר האשראי שמציעים הבנקים.

נכון שתהליכי הגשת הבקשות לקרנות הם ארוכים יותר ועלולים לקחת חודש עד חודש וחצי, אבל כאשר מוסיפים למשוואה את עלות הריבית, אזי היא זולה באופן משמעותי, והביטחונות כאמור נמוכים יותר, ולכן דרך זו מומלצת יותר.

להגשת בקשה להלוואה באמצעות הקרנות מספר יתרונות משמעותיים:

1. עסקים שיש להם שעבוד שוטף  לבנק מסוים, בדרך כלל לא יכולות להגיש בקשת לבנק אחר, אך יכולות להגיש בקשה לקרנות ואף לקבל אישור להלוואה.

2. הביטחונות המבוקשים על ידי הקרנות נמוכים  בעד 25% מגובה האשראי.

3. בגלל השילוב שבין ערבות המדינה לפיקדון, החלטות האשראי קלות יותר הן למדינה והן לבנקים.

לסיכום

על העסקים לדעת כי יש פתרונות זמינים ונגישים לאשראי זול עם ביטחונות מופחתים. צריך רק לדעת מה הם ואיך לגשת אליהם.
 
מאמר דומה פורסם  בביזפורטל ב- 28.4.15

 

 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.