עו"ד אוריאל לין | נשיא איגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 12/08/2014

שילוב קבוצות רכישה בחוק 0% מע''מ

מזה זמן מה מתנהל ויכוח סוער סביב הצעת החוק להענקת פטור מתשלום מע"מ ברכישת דירת מגורים ראשונה על ידי זוגות צעירים. שר האוצר, יאיר לפיד, נחוש בדעתו להעביר את החוק. עוצמת הביקורת וההתנגדות דווקא מגבירות את נחישותו, שכן, אם ייסוג כעת, הצעת החוק עלולה להיתפס בעיני אחרים כאילו לא היתה חיונית מלכתחילה.
יש גם הסוברים כי הצעת החוק אפלייתית מייסודה מאחר והיא מעניקה הטבה ברמה גבוהה יותר לאלה ששירתו בצה"ל. נגיעה זו בשאלת החוקתיות היא מעניינת, ומאפשרת מסגרת רחבה מאוד בהבנת המשמעות של החוקתיות בכלל. אני, למשל, כמי שכיהן בעבר בתפקיד יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת, ושבתקופת כהונתי אף הייתה לי תרומה לא מעטה בהעברתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, סבור כי אין שמץ של אי חוקתיות בהצעת החוק.

רצונה של המדינה להעניק הטבות לאלה התורמים לביטחונה ולקיומה יותר מאחרים לא יכול להיות בלתי חוקתי, אלא דרך ליצור איזון. אבל זוהי לא השאלה המרכזית.

השאלה המרכזית שחייבת להימצא במרכז דיוניה של ועדת הכספים היא האם נוסח החוק כפי שהוגש לה על ידי יו"ר ועדת הכספים, ניסן סלומיאנסקי, משיג את התכלית המרכזית של החוק, שהיא הוזלת מחירי דירות המגורים בישראל לזוגות צעירים הרוכשים את דירתם הראשונה.
ראוי לומר מילת שבח על יו"ר הוועדה. הנוסח אשר הוגש על ידו משפר מאוד את השגת התכלית המרכזית של החוק.

כמי שכיהן בעבר גם בתפקיד הממונה על הכנסות המדינה, צר לי לציין כי אנשי המקצוע ברשות המסים שגו. איך בכלל ניתן להעלות על הדעת שאפשר להעביר חוק זה תוך כדי התעקשות ליצור אפליה בין קבלני הבניין לבין קבוצות הרכישה. הרי לא יתכן לנסות להעביר הצעת חוק שתגרום לכך שהיצע דירות המגורים יקטן ורמת התחרות תרד, כאשר אלה בדיוק האמצעים המוזילים את דירות המגורים.

למען השקיפות אציין כי מארגני קבוצות הרכישה מהווים חטיבה פעילה במסגרת איגוד לשכות המסחר. כשם שהתאחדות התעשיינים אינה מהססת להיאבק למען האינטרסים של התעשייה, אין שום סיבה מדוע איגוד לשכות המסחר לא יאבק למען האינטרסים של ענף חיוני בישראל, המשיג מטרה חשובה - הוזלת מחירי הדירות.

קבוצות הרכישה הן מסלול יזמות שהתקבע בישראל על מנת להוזיל את מחירי דירות המגורים, ואשר הצליח מאוד בהשגת מטרה זו. הן כיום אחראיות להקמת לא פחות מ-30% מדירות המגורים בישראל. חלק גדול מהשותפים בקבוצות הרכישה הם צעירים הבאים לרכוש את דירתם הראשונה. קבוצות הרכישה מהוות תחרות רצינית והוגנת למחירי הדירות המוצעים על ידי קבלני הבניין, ואם הן לא תיהנינה מהפטור ממע"מ, בקשות הדירות של רוכשי הדירות הצעירים תנותבנה אל קבלני הבניין, וכך ייווצר מצב של ביקוש מוגבר אל מול היצע מצומצם. ההיצע של הדירות שקבוצות הרכישה מציעות לא יהיה קיים יותר עבור הזוגות הצעירים, ואפשרות של תחרות שוק על מחירי הדירות בישראל תעלם.

הצוות המקצועי של רשות המסים לא מבדיל בין השגת התכלית המרכזית של החוק לבין בעיות טכניות המתעוררות ביישום הוראות החוק. לאחר שיחות עם אנשי מקצוע בתחום, אני מצהיר בזאת במלוא האחריות שבעזרת רצון טוב, כל בעיה טכנית במתן פטור ממע"מ לקבוצות הרכישה ניתנת לפתרון הולם.

אני מבין את האינטרסים של קבלני הבניין, כפי שבאו לידי ביטוי על ידי מר ניסים בובליל. ברור שאם קבוצות הרכישה לא תיהנינה מהפטור ממע"מ, הביקושים ינותבו לקבלנים, התחרות תפחת ואילו האינטרסים של קבלני הבניין ישופרו.

איננו מטילים על קבלני הבניין את מלוא האחריות להוזלת מחירי הדירות. הם לא נושאים באחריות הכוללת, אלא רק מייצגים את האינטרסים הצרים של הסקטור שלהם. אבל האחריות כן מוטלת על משרד האוצר וכנסת ישראל. אם חוק פטור ממע"מ על רכישת דירות מגורים יגיע אל הישורת האחרונה, אסור שיהיה זה חוק צולע, היוצר מצב שהוא בדיוק ההיפך מהמטרה המרכזית אותה הצעת החוק שואפת להשיג.

על אנשי רשות המסים, אם אכן הם מזדהים עם המטרות המרכזיות של החוק, לשנות את גישתם ולא להציב מכשולים להשגת מטרות החוק. בנוסף, הם אינם צריכים להסביר לנו מדוע קשה להחיל את החוק על קבוצות הרכישה, אלא להתמודד עם קשיים אלה וליזום פתרונות הולמים כיצד כן ניתן לשלב אותן במסגרת החוק. יכולת הבחירה של זוגות צעירים כיצד לרכוש דירת מגורים צריכה להיות חופשית, על פי בחירתם, אם באמצעות קבלני בניין ואם באמצעות קבוצות הרכישה.
 
מאמר דומה פורסם בביזפורטל 11.8.14
למידע נוסף בתחום זה