בית השקעות אלטשולר שחם | מאמרי דעה | 03/02/2014

התחזית שלנו לשוק ההון הישראלי ב- 2014

אחרי שהמשק הישראלי פתח את 2013 עם האטה בצמיחה וירידה בייצוא לחו"ל, ראינו שיפור בפעילות העסקית ברבעון האחרון. הצמיחה הזו מתווספת לעוצמתה של הכלכלה הישראלית, שמתבטאת בשיעור אבטלה נמוך מבחינה היסטורית ושיא בתעסוקה במשק. נוסף על כך, ראינו השנה התכווצות בגירעון התקציבי הרבה מעל התחזית האופטימית ביותר של הממשלה, סימן מעודד מאוד לגבי ההמשך. רמז נוסף המדגיש את ביטחונם של המשקיעים במשק הישראלי, ניכר בהתחזקות של השקל ביחס למטבעות בעולם, ובעיקר מול הדולר.

2013 גם הסתמנה כשנת האקזיטים של החברות הישראליות. לא רק חברת הניווט החברתי ווייז, שנרכשה בכמיליארד דולר, אלא גם חברות טכנולוגיות וביוטכנולוגיות מקומיות אחרות פרחו השנה, וחלקן נמכרו לענקיות זרות במאות מיליוני דולרים.

עם פתיחת 2014, חשוב להזכיר כי הכלכלה המקומית תלויה בצורה חזקה בייצוא לחו"ל ובמדיניות של הממשלה ונגיד בנק ישראל. למרות שעדיין קיימת אי וודאות לא מבוטלת לגבי הצריכה מעבר לים, בהחלט מסתמנת התאוששות כלכלית ברבות ממדינות העולם. לכן, להערכתנו, ב- 2014 אנו עשויים אמנם לראות עלייה בשיעור האבטלה בארץ, אולם מנגד, הייצוא צפוי לשמור על יציבות. בהנחה שהריבית בארץ תמשיך להיות נמוכה, זה ייתן רוח גבית נוספת לכלכלה המקומית, והיא צפויה להמשיך להיראות טוב גם השנה.

פריחה כלכלית בארץ תחלחל מטבע הדברים גם לשוק ההון, אולם השאלה המרכזית היא האם המניות בתל אביב כבר נסחרות במחירים שמשקפים את תחזית הצמיחה של השנים הקרובות?
ובכן, אחרי שנתיים של דעיכה משמעותית במחזורי המסחר וירידות שערים, שוק המניות בתל אביב הציג עליות שערים מרשימות השנה, והמדדים המרכזיים חזרו לשיא של כל הזמנים. להערכתנו, העליות האלו סגרו את מרבית הדיסקאונט למחיר ההוגן של המניות הגדולות בשוק. אצל המניות של החברות הקטנות , שחוו ירידות חדות יותר במשבר של 2008, נראו אפילו עליות שערים גדולות יותר. מדד היתר זינק בלמעלה משלושים אחוזים בשנה החולפת. גם כאן, הראלי הביא את רוב החברות הנכללות במדד היתר למכפילים גבוהים מהערך ההיסטורי הממוצע שלהם.

המסקנה היא שצריכים להיות סלקטיביים מאוד בבחירת המניות לתיק. לדעתנו, המקומות בהם עדיין יש פוטנציאל לעליות מסוימות, הן חברות מסקטור הנדל"ן המניב, הביטוח, וחברות דפנסיביות מובילות, שמכירותיהן מתבססות על מוצרי יסוד נדרשים ולכן צפויות לצמוח ולהגדיל את שוויין.

גם שוק האג"ח הולך להיות מאתגר מאוד השנה. לפי הדוחות האחרונים, ניתן לראות כי חברות מקומיות רבות עדיין מתקשות "לגמור את החודש". למרות זאת, חוסנה של הכלכלה המקומית סייע לשוק האג"ח להמשיך לטפס גם ב- 2013. כעת, נראה כי האפיק לא אטרקטיבי במיוחד. לשם השוואה, אג"ח ממשלתית לעשר שנים נסחרת היום בתשואה של 3.6%, רק 0.6% מעל המקבילות האמריקניות.
גם באפיק הקונצרני אין כבר יותר מידי "בשר" לעליות מחירים, וכאמור, זאת בתקופה בה לכשליש מהחברות המקומיות מצורפת הערת "עסק חי" לדוחות הכספיים. לאור זאת, לא מפתיע שהיקף הנפקות החוב בארץ לא גדל בצורה דרמטית השנה, בניגוד למגמה שהתרחשה בעולם, והחברות הישראליות הגדולות הן היחידות שגייסו חוב בהיקף משמעותי. לכן, כדאי לדעתנו לקצר את המח"מ המשוקלל של התיק ל- 4-5 שנים בצורה סינטטית, כלומר להרכיב את תיק האג"ח  באמצעות אגרות ממשלתיות לטווח ארוך יחד עם אג"ח קצרות מועד. כך, סביר להניח שהתיק לא יפגע בצורה דרמטית אם יתרחשו עליות ריבית מפתיעות, ותישמר רמת נזילות גבוהה לרכישת אג"ח חדשות בהמשך.
 
הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש ינואר 2014. 
  
הערות משפטיות: הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.
 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.