בית ההשקעות אלטשולר שחם | מאמרי דעה | 06/06/2013

הזדמנות במניות הפיננסים בארה"ב?

משבר משכנתאות הסאב-פריים והכניסה למיתון ב- 2008, הובילה את המערכת הבנקאית בארה"ב לסף התהום. המאזנים של הבנקים התמלאו בנכסים "רעילים " והמשקיעים שלחו את המניות שלהם לשפל היסטורי.

הבנקים נזקקו לתקופה של מספר שנים כדי להתאושש, במהלכה הם ניקו את המאזנים בצורה טובה יחסית, מחקו הלוואות אבודות, פיטרו עובדים ומכרו חטיבות לא רווחיות. כתוצאה מכך, רובם עמדו במבחני הלחץ המקיפים של הבנק המרכזי שנערכו לפני מספר חודשים. המבחנים האלו בודקים את מידת יציבותם של הבנקים במקרה של תנאי מאקרו שליליים קיצוניים בשוק, משהו שמחזק את הטענה שהמאזנים שלהם איתנים יותר מבעבר. בנוסף, חלקם אף חזרו לרווח נקי חיובי והצהירו כי בקרוב יבקשו מהרגולטור לאפשר להם להגדיל את הדיבידנדים למשקיעים.

אין ספק שההתאוששות עדיין לא הסתיימה ויעברו עוד מספר שנים עד שכל הבנקים יחזרו לתפקוד מלא ורווחיות דומה לזו של לפני המשבר. עם זאת, התוצאות הכספיות שלהם ברבעונים האחרונים מעידות על מאזנים נקיים הרבה יותר ושיפור ניכר בפעילותם.

השיפור הזה בהחלט נראה גם בהתנהגות מניות המגזר, שביצעו מהלך עליות מרשים בשנתיים האחרונות. מצד שני, למרות השיפור בפעילות הבנקים, המשקיעים עדיין חוששים שבמאזנים שלהם מתחבאים נכסים בעייתיים נוספים שעלולים להימחק בעתיד. בנוסף, הרגולטור דרש מהבנקים למקד את פעילותם לתחום מצומצם יותר, מה שאילץ אותם למכור פעילויות מסוימות. אלו חלק מהסיבות  לכך שרבים מהבנקים ממשיכים להיסחר נמוך יותר מההון העצמי שלהם. לדעתנו, המשקיעים מפספסים את ההתאוששות המרשימה של הבנקים, ואת העובדה שחלקם צפויים להתחיל לחלק דיבידנדים גבוהים יותר כבר בעתיד הקרוב. יותר מזה, סיכון האשראי הנוכחי של הבנקים נראה נמוך יותר, היות וברור לכולנו שהממשל האמריקני לא יאפשר קריסה נוספת נוסח ליהמן ברדרס.

לתוצאות של הבנקים האמריקנים יש קשר ישיר להתפתחויות הכלכליות במדינה. כשמסתכלים על נתוני המאקרו, רואים כי התאוששות בארה"ב נמשכת. התוצר האמריקאי גדל בשיעור שנתי של 2.5% ברבעון הראשון של 2013 בהשוואה לרבעון הקודם. זה הגיע גם מהתגברות של הצריכה הפרטית וגם מגידול של יותר מ- 12% בהשקעות בבניה למגורים. להערכתנו, המשך ההתאוששות של הכלכלה תעזור להתחזקות הבנקים והמניות שלהם צפויות לעלות לתמחורים הגיוניים יותר.

למרות השיפור, אנו עדיין ממשיכים לראות בנקים קטנים שמתקשים להתאושש מהמשבר. לכן, ההעדפה שלנו היא בעיקר לבנקים הגדולים שאפשר לומר עליהם בביטחון שהם Too big to fail. ביניהם אפשר לציין את וולס פארגו – אולי הבנק היציב ביותר בארה"ב, שממשיך להגדיל את ההון העצמי שלו מידי רבעון, וכל משכנתא שלישית שנחתמת היום עוברת דרכו. גם ג'י פי מורגן, שממשיך לפרוח, נראה אטרקטיבי. בנוסף, בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ, שנסחרים עמוק מתחת להון העצמי שלהם, מציגים שיפור לאחרונה ונראים מעניינים מאוד להשקעה.

הקטע הינו מתוך הסקירה החודשית של בית ההשקעות אלטשולר שחם לחודש יוני 2013. 


הערות משפטיות:
*העבודות המוצגות באתר זה הינן עבודות מחקר שהוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם בע"מ ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. **המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. *** המידע המוצג באתר הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. ****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ***** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.