עו"ד גיל נדל, גלעד פז | מאמרי דעה | 01/11/2012

כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל לאחרונה ערעור שהוגש על ידי בני זוג שייבאו את תכולת ביתם מארה"ב לישראל, נגד משלח בינלאומי.   בני הזוג טענו כי המשלח הבינלאומי כפה עליהם לחתום על כתב ויתור על תביעות נגדו לצורך שחרור תכולת ביתם, אך גבה מהם סכומים ביתר ובניגוד למוסכם. בית משפט השלום דחה על הסף את תביעת בני הזוג בעקבות כתב הויתור, ובית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה, וקבע כי יש לשמוע ראיות בקשר לנסיבות החתימה על כתב הויתור, על מנת להכריע האם כתב הויתור הוא בעל תוקף משפטי.

עובדות המקרה וטענות הצדדים: 
בני זוג שעלו מארה"ב לישראל ביקשו להעביר לישראל את תכולת ביתם באמצעות משלח בינלאומי, חברת Global Ocean Fright, Inc. המשלוח כלל חפצים רבים בעלי ערך סנטימנטלי עבורם, לרבות חפצים אישיים של ביתם המנוחה, אשר נהרגה באסון ערד.
 
לטענתם של בני הזוג, הם שילמו מבעוד מועד לחברת השילוח סכום של 5,700$, אשר כלל בתוכו את כל עלויות השילוח של המטען, לרבות עלויות שחרורו של המטען בישראל.
 
עם הגעת מטענם של בני הזוג לישראל, שחרורו התעכב בלמעלה משלושה חודשים, הן עקב תאונה שהייתה לאונייה בדרכה ארצה והן, לטענת בני הזוג, עקב סחבת בה נקט נציג המשלח בישראל, בשחרור המטען.
 
בסופו של דבר, שילמו בני הזוג לנציג המשלח בישראל כסף נוסף עבור שחרור המשלוח ואף אולצו לטענתם לחתום על כתב ויתור בנושא תביעות, לצורך שחרור המשלוח. בני הזוג טענו כי נציג המשלח איים שישיב את המשלוח לארה"ב אם לא ייחתם כתב הויתור וישולם הסכום הנוסף.
 
לאחר שחרורו של המטען, הגישו בני הזוג תביעה לבית משפט השלום בתל אביב כנגד חברת גלובל, כנגד נציג המשלח בישראל וכנגד חברת הספנות.
 
בית משפט השלום החליט למחוק את התביעה על הסף לנוכח החתימה על כתב הויתור ומבלי לשמוע ראיות.  
בתגובה, הגישו בני הזוג ערעור על החלטתו של בית משפט השלום לבית המשפט המחוזי. 

החלטת בית המשפט המחוזי בערעור:
 
בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע, כי טענותיהם של בני הזוג כי כתב הויתור נחתם תוך הפעלת כפייה ועושק מצד נציג המשלח בישראל, מעוררות סימני שאלה בדבר תוקפו של כתב הויתור ויש לשמוע ראיות אודות נסיבות החתימה על כתב הויתור.
 
לכן, הערעור התקבל והדיון הוחזר לבית משפט השלום לצורך שמיעת ראיות. נציג המשלח חויב בתשלום הוצאות של 15,000 ש"ח לטובת בני הזוג, לנוכח קבל הערעור.
 
[ע"א (מחוזי תל-אביב) 21998-03-11 יצחק נ' דובר, השופטת רות לבהר שרון, פסק-דין מיום 16.10.12. ליבואן- עו"ד חיים כהן. למשלח- עו"ד אילן אורלי].
 
הערות:  
מחיקה על הסף של תביעה משפטית ללא שמיעת ראיות נחשבת כקיצונית ודרקונית ובתי המשפט נוטים שלא להעניק סעד זה אלא במקרים חריגים. משמעות מחיקת תביעה על הסף היא כי נמנע מן התובע יומו בבית המשפט וכי שערי בית המשפט ננעלו לפניו, הלכה למעשה. היות וזכות הגישה לערכאות נחשבת בישראל לזכות בעלת מעמד חוקתי, מוחקים בתי המשפט תביעות על הסף רק בלית ברירה ורק כאשר ברור להם לחלוטין, כי לתובע אין כל סיכוי ולו קלוש ביותר, להצליח בתביעתו. במקרה זה, בחר בית המשפט המחוזי לאפשר לבני הזוג לקבל את יומם בבית המשפט, בכך שקבע כי על בית משפט השלום לשמוע ראיות בדבר נסיבות החתימה על כתב הויתור.  
 
 
* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il
 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.