מאמרי דעה | 01/05/2012

חיזוק המגזר העסקי - המנוף לצמיחת המשק - ועידת אקונומיקס II

לשכת המסחר תל אביב והמרכז בשיתוף עם עיתון העסקים גלובס עורכים שוב את הועידה הכלכלית השנתית ECONOMIX.IL. ההשתתפות הערה שהיתה בוועידה הקודמת וההד החזק של המסרים שבאו לידי ביטוי בוועידה, שכנעו אותנו להקדים השנה את מועד הועידה.
הייחוד בוועידה כלכלית זו הינו בכך שתכניה מתמודדים לעומק עם  נושאים הרגישים למערכת היחסים שבין המגזר העסקי לבין המערכת השלטונית ומהותיים לצמיחת המשק.
 
נושאים כמו:
·       המחיר הכבד שאנו משלמים בגלל ביורוקרטיה מסואבת במשרדי הממשלה;
·       העלויות הכבדות המושתות על המגזר העסקי על ידי המונופולים המוחלטים שבבעלות המדינה כמו הרשויות המקומיות, נמלי ישראל, חברת החשמל;
·       המגמה הגוברת של הפליליזציה של תחום הניהול העסקי, הגורמת לכך שהסיכון של בעל עסק להיות מורשע בעבירה פלילית בגין עניינים טכניים הולך וגובר;
·       חיסול עסקים קטנים בענף שוק ההון מול עלויות גוברות ורגולציה מחניקה;
·       חוקי סביבה שלא קובעים את האיזון הנחוץ בחלוקת הנטל בין המגזר העסקי לבין הציבור והרשויות המקומיות;
·       נדבך על נדבך של חוקי עבודה;
·       חקיקה פופוליסטית ההופכת את הצרכן לנטול כל אחריות;
·       ופגיעה קשה בזכויות היסוד של המעסיקים.
 
כל אלה יחדיו סופם שישחקו את המגזר העסקי ויפגעו במוטיבציה ליזמות ולבניית עסקים.
 
יש לזכור כי צמיחתה של מדינת ישראל מונחת על כתפי המגזר העסקי הפרטי, אולם, רשויות השלטון אינן משכילות להבין זאת. הן לא פועלות לחיזוק המגזר העסקי אלא להיפך - להיחלשותו המתמדת.
 
הועידה הכלכלית נועדה להצביע על החולשות במדיניות הכלכלית ולהטות את הכף לטובת חיזוק המגזר העסקי בישראל שרווחת כולנו ובטחון המדינה תלויים בו.
למידע נוסף בתחום זה